Nowa subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 III

Bankowość

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie.

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie.

Certyfikaty o maksymalnie 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym powiązane są z wynikami indeksu EuroStoxx50, a oferowany kupon może wynieść 3,15 proc. w skali 6 miesięcy. Zapisy na Certyfikaty Express db EuroStoxx50 przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 30 stycznia br.

Express db EuroStoxx50 to certyfikaty strukturyzowane o maksymalnie 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym z możliwością wcześniejszego wykupu przez Emitenta - Deutsche Bank AG z siedzibą w Londynie - w każdej z półrocznych dat obserwacji. Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu, jak i w okresie stagnacji cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx50.

Certyfikaty dają szansę na atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 3,15 proc. już po pół roku. Zysk dla inwestora wypłacany będzie po pierwszych sześciu miesiącach inwestycji w przypadku, kiedy w dacie obserwacji poziom indeksu EuroStoxx50 będzie równy lub wyższy niż wartość jego początkowa z 6 lutego 2014. Jeśli natomiast wartość ta będzie niższa, inwestycja będzie kontynuowana przez kolejne sześć miesięcy, a wartość kuponu wzrośnie liniowo według zasady:

  • Pierwsze półrocze inwestycji: kupon = 1 x 3,15 proc.
  • Drugie półrocze inwestycji: kupon = 2 x 3,15 proc.
  • Trzecie półrocze inwestycji: kupon = 3 x 3,15 proc.
  • Czwarte półrocze inwestycji: kupon = 4 x 3,15 proc.
  • Piąte półrocze inwestycji: kupon = 5 x 3,15 proc.
  • Szóste półrocze inwestycji: kupon = 6 x 3,15 proc.
  • Siódme półrocze inwestycji: kupon = 7 x 3,15 proc.
  • Ósme półrocze inwestycji: kupon = 8 x 3,15 proc.

Maksymalny zysk może więc wynieść nawet 25,2 proc. po 4 latach inwestycji.

Jeśli w dniu zakończenia inwestycji indeks EuroStoxx50 spadnie poniżej bariery w wysokości 70% swojej wartości z dnia ustalenia poziomu początkowego, Inwestor ponosi ryzyko utraty proporcjonalnej części początkowo zainwestowanego kapitału.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych, przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów). Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Express db EuroStoxx50 do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

Udostępnij artykuł: