Będzie nowa ulga termomodernizacyjna. Rząd przyjął projekt ustawy

ESG / Nieruchomości

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, która ma zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd.

Model domu energooszczędnego stojącey na planach budowy
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, która ma zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd.

#UlgaTermomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.Zaproponowano ulgę podatkową (tzw. ulgę termomodernizacyjną), która będzie zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rozwiązanie to powinno przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza.

Dotychczasowe wsparcie państwa dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych, polegające m.in. na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej wynoszącej 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi?

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji).

Na czym będzie polegać ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Wprowadzono limit odliczenia. Odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegać 23 proc. wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.Wprowadzono upoważnienie dla ministra inwestycji i rozwoju, aby razem z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów określił rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług, związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Źródło: CIR/Centrum Prasowe PAP

Udostępnij artykuł: