Nowa ustawa o obligacjach: Obligacje wieczyste

NBS 2015/07-08

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 238) stwarza możliwości emisji obligacji wieczystych przez banki spółdzielcze w celu zaliczenia pozyskanych w ten sposób środków finansowych do kapitałów własnych.

Dr Mariusz Zygierewicz jest dyrektorem
Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego
w Związku Banków Polskich

W części banków spółdzielczych, które wyemitowały w przeszłości obligacje, zbliża się termin wykupu tych papierów, lub rozpoczyna się właśnie okres obowiązkowego stopniowego pomniejszenia kapitału własnego pozyskanego w drodze ich emisji. Pojawia się zatem problem zastąpienia tego kapitału, lub koniecznego ograniczenia zakresu działalności banków w celu jej dostosowania do wyposażenia kapitałowego.

Nowa ustawa nie wprowadziła zmian zapisów prawa bankowego czy ustawy o bankach spółdzielczych natomiast rozszerzyła zakres przedmiotowy emisji obligacji. Interesujące mogą być w szczególności obligacje wieczyste, niepodlegające wykupowi i uprawniające obligatariusza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: