Nowa ustawa o obligacjach: Obligacje wieczyste

NBS 2015/07-08

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 238) stwarza możliwości emisji obligacji wieczystych przez banki spółdzielcze w celu zaliczenia pozyskanych w ten sposób środków finansowych do kapitałów własnych.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 238) stwarza możliwości emisji obligacji wieczystych przez banki spółdzielcze w celu zaliczenia pozyskanych w ten sposób środków finansowych do kapitałów własnych.

Dr Mariusz Zygierewicz jest dyrektorem
Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego
w Związku Banków Polskich

W części banków spółdzielczych, które wyemitowały w przeszłości obligacje, zbliża się termin wykupu tych papierów, lub rozpoczyna się właśnie okres obowiązkowego stopniowego pomniejszenia kapitału własnego pozyskanego w drodze ich emisji. Pojawia się zatem problem zastąpienia tego kapitału, lub koniecznego ograniczenia zakresu działalności banków w celu jej dostosowania do wyposażenia kapitałowego.

Nowa ustawa nie wprowadziła zmian zapisów prawa bankowego czy ustawy o bankach spółdzielczych natomiast rozszerzyła zakres przedmiotowy emisji obligacji. Interesujące mogą być w szczególności obligacje wieczyste, niepodlegające wykupowi i uprawniające obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony. Mimo nazwy „wieczyste”, obligacje mogą jednak w określonych przypadkach zostać wykupione przez emitenta, jeśli taka opcja zostanie zawarta w warunkach emisji. Wykup nie może jednak nastąpić wcześniej niż po upływie pięciu lat. Możliwości emisji takich obligacji muszą być jednak skonfrontowane z wymogami ostrożnościowymi w zakresie możliwości zaliczania do funduszy własnych banków.

Nowe zasady wyznaczania kapitałów własnych banków określa dyrektywa CRD IV, a przede wszystkim rozporządzenie CRR. Po ostatnim kryzysie na rynkach finansowych, regulatorzy międzynarodowi zdecydowali się na wyraźne zaostrzenie wymogów jakościowych wobec kapitałów własnych banków. Efektem tego było dokonanie w rozporządzeniu CRR nowego podziału funduszy własnych banków na kapitał tier I i kapitał tier II, w miejsce poprzednio stosowanego podziału na kapitał podstawowy i uzupełniający. Kapitał tier I został dodatkowo podzielony na kapitał podstawowy i dodatkowy tier I. W przypadku kapitału pozyskanego w drodze emisji obligacji można zastanawiać się tylko nad ewentualną możliwością zaliczania takiego kapitału do dodatkowego tier I lub do tier II. Z pewnością nie będzie można zaliczyć go do kapitału podstawowego tier I, gdyż pozycje kapitału podstawowego tier I zostały wyraźnie wymienione w rozporządzeniu i odnoszą się one do środków pozyskanych w drodze emisji określonych instrumentów kapitałowych i zatrzymania zysków. Ideą zasadniczą jest, że pozycje i instrumenty w kapitale podstawowym tier I są bezzwrotne, co spowodował...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: