Nowa wersja rozwiązania Storage Center Operating System 7

Finanse i gospodarka

Dell informuje o wprowadzeniu na rynek nowej wersji rozwiązania Storage Center Operating System 7, czyli innowacyjnej platformy, która pomaga firmom w szybszym wdrażaniu nowoczesnych architektur opartych o technologię flash.

Dell informuje o wprowadzeniu na rynek nowej wersji rozwiązania Storage Center Operating System 7, czyli innowacyjnej platformy, która pomaga firmom w szybszym wdrażaniu nowoczesnych architektur opartych o technologię flash.

Nowa wersja SCOS 7 zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach
Rozwiązanie Dell Storage Center Operating System 7 nie tylko ujednolica środowisko pamięci masowych firmy Dell, które obejmuje wiele produktów, ale także wyodrębnia i wzmacnia kontrolę danych poprzez rozszerzenie zakresu wirtualizacji. Dzięki swojej elastyczności i nowym funkcjom analitycznym, SCOS 7 pomaga firmom w wykorzystaniu technologii flash do szybszego rozwoju oraz dostosowaniu infrastruktur do obecnych i przyszłych wymagań. Produkt firmy Dell oferuje najlepsze w branży funkcje, które mają na celu przyniesienie klientom znaczących korzyści biznesowych, a tym samym zdecydowanie zachęca do wdrażania pamięci flash.

Funkcja deduplikacji1 dostępna w systemie pamięci masowej Dell SCOS 7 zapewnia wysoki współczynnik kompresji i redukcji danych. To bardzo ważne. Bez deduplikacji musiałbym kupować dodatkowe dyski co rok. Dzięki temu rozwiązaniu zyskam wystarczająco dużo miejsca, aby obsłużyć wzrost liczby klientów prognozowany na najbliższych 18-24 miesięcy ― wyjaśnia Hans de Jongh, dyrektor i właściciel firmy IT Creation, jednego z najszybciej rozwijających się dostawców infrastruktury IT, opartych między innymi o rozwiązania firmy Dell.

Najważniejsze cechy rozwiązania SCOS 7:

  • ułatwia zmniejszenie kosztów cyklu życia produktu poprzez udoskonalone i uproszczone zarządzanie;
  • umożliwia bardziej elastyczne reagowanie na zmiany zarówno biznesowe, jak i technologiczne;
  • pomaga w obniżeniu kosztów zakupu macierzy flash i macierzy hybrydowych;
  • zapewnia rozszerzone wsparcie strategii wirtualizacji i przetwarzania danych w chmurze;
  • zapewnia większą ochronę inwestycji już na poziomie oferty.

Dzięki pamięci masowej firmy Dell serii SC możemy efektywniej sprzedawać nasze produkty, wykorzystując fakt, że nasza chmura jest oparta na macierzy dyskowej all-flash. Skończyły się problemy ze spadkiem wydajności. Nasi klienci mogą osiągać wskaźniki liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), jakich wymagają ich aplikacje ― mówi Andrew Fisher, dyrektor ds. inżynierii produktów, Expedient, dostawcy gotowych rozwiązań serwerowych oraz chmurowych, opartych o produkty firmy Dell.

Wyjątkowa ekonomiczność i rozszerzona funkcjonalność
Pamięć masowa Dell serii SC była już wcześniej liderem cenowym branży pod względem kosztu na gigabit efektywnej pojemności pamięci flash2. Obecnie oferuje warstwy all-flash w cenie poniżej 0,45 USD/GB oraz warstwy dysków twardych poniżej 0,10 USD/GB efektywnej pojemności netto3. SCOS 7 rozszerza zakres zadań, w przypadku których można zastosować najnowocześniejsze technologie pamięci masowej. Pomaga w modernizacji centrów przetwarzania danych poprzez eliminację takich barier, jak chociażby zbyt wysokie koszty zakupu pamięci flash. Obniża również bieżące koszty eksploatacji centrów danych dzięki uproszczeniu zarządzania i zwiększeniu wydajności.

Najwyższy stopień redukcji danych
SCOS 7 umożliwia przechowywanie większej ilości danych na mniejszej liczbie dysków. Nowe, opatentowane funkcje inteligentnej deduplikacji i rozszerzonej inteligentnej kompresji na poziomie bloku mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na pojemność dysków nawet w stosunku 10:14, co obniża koszty warstw pamięci flash i pamięci dyskowej. Funkcja redukcji danych dostępna w rozwiązaniu SCOS7 jest w pełni zintegrowana z innowacyjnymi funkcjami zwiększającymi wydajność platformy, takimi jak automatyczne tworzenie warstw. Deduplikacja i kompresja przebiegają w sposób automatyczny i dynamiczny, co optymalizuje wydajność, a także obniża koszty przez cały cykl życia danych.

160531.SCOS7.01

Większa elastyczność centrum przetwarzania danych
Większa elastyczność data center pozwala na lepszą kontrolę nad pamięcią masową, a jednocześnie usprawnia zarządzanie nią. Ponadto, pomaga ona klientom w szybkim reagowaniu na zmiany wymagań przy ograniczeniu do minimum zakłóceń w pracy systemu. Oprócz tego Dell oferuje nową funkcję Live Migrate, dzięki której federacja wielu macierzy stała się standardem w rozwiązaniach SC9000, SC8000 i SC4020. Administratorzy pamięci masowych mogą teraz szybko i bezproblemowo przenosić woluminy między macierzami, optymalizować środowisko oraz wyrównywać obciążenie bez przerywania pracy i kupowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania do wirtualizacji.

Ponadto SCOS 7 umożliwia bardziej szczegółową kontrolę oraz definiowanie grup docelowych w zakresie zarządzania. Nowe funkcje gwarantowania jakości usług pomagają administratorom w automatycznym przydzielaniu zasobów z uwzględnieniem konkretnych priorytetów biznesowych. Ułatwia to zwiększenie wydajności aplikacji o znaczeniu krytycznym nawet w środowiskach obciążonych wieloma zadaniami, które rywalizują o zasoby. Obsługa wirtualnych woluminów VMware (VMware VVOLs) pozwala na przydzielanie zasobów pamięci masowej, jej monitorowanie i zarządzanie nią na poziomie maszyny wirtualnej. Wyżej wymienione funkcje upraszczają zarządzanie środowiskami obsługującymi wielu klientów i środowiskami przetwarzania w chmurze. W rezultacie szefowie działów informatycznych mogą łatwo zapewnić klientom spójne i oparte na regułach usługi z zakresu pamięci masowej.

Ujednolicone środowisko pamięci masowych Dell Storage
Nowe oprogramowanie Dell Storage Manager (DSM) oferuje wspólną platformę zarządzania dla produktów SC, PS i FS5, wyposażoną w interfejs oparty na standardzie HTML5. W rozwiązaniu SCOS 7, oprócz znanych funkcji wcześniejszego produktu serii SC, Series Enterprise Manager, wprowadzono funkcje dwukierunkowej, wieloplatformowej replikacji między macierzami SC i PS oraz bieżącego zarządzania oboma systemami z jednej konsoli. Dell jest jedynym dostawcą pamięci masowych dla przedsiębiorstw średniej wielkości, który oferuje własne funkcje replikacji międzyplatformowej w różnych produktach6.

Klienci korzystający z urządzeń serii PS, którzy zdecydują się włączyć do swoich środowisk produkty serii SC, mogą więc teraz zakupić platformę macierzy ze świadomością, że zachowają, a nawet powiększą korzyści ze swoich wcześniejszych inwestycji.

Dostępność
Klientom użytkującym rozwiązania z serii SC Series, którzy mają aktualną umowę wsparcia, rozwiązanie SCOS 7 zostanie udostępnione jako bezpłatna aktualizacja oprogramowania wbudowanego. W systemie SC9000 większość funkcji rozwiązania SCOS 7 będzie dostępna natychmiast, a ich udostępnienie we wszystkich produktach serii SC jest planowane na trzeci kwartał 2016 r. Klienci używający rozwiązań Dell serii PS, którzy chcą korzystać z nowych, ujednoliconych funkcji replikacji wieloplatformowej i zarządzania dostępnych w seriach PS i SC, mogą uaktualnić swoje rozwiązania do nowego oprogramowania wbudowanego PS 9.0, które będzie dostępne jeszcze w tym miesiącu bezpłatnie, w ramach obowiązującej umowy wsparcia. Licencje nie są przenoszone między rozwiązaniami serii PS i SC. Produkty serii SC wymagają licencji na replikację.

1 Funkcja polegająca na eliminowaniu powtarzających się części w zbiorze danych podczas tworzenia kopii zapasowych w celu ograniczenia ilości miejsca potrzebnego do przechowywania danych
2 Pojemność użytkowa netto macierzy Dell objęta 5-letnim wsparciem, po redukcji danych w stosunku 5:1, w porównaniu z największymi konkurentami, po uwzględnieniu redukcji danych. Ceny są oparte na wielu źródłach, takich jak dane firm analitycznych, cenniki (o ile są dostępne) oraz informacje udostępnione publicznie w maju 2016 r.
3 Źródło: Analizy wewnętrzne firmy Dell z marca 2016 r. Efektywna pojemność netto po zastosowaniu kompresji i deduplikacji w stosunku 5:1. Ceny klientów mogą być zróżnicowane zależnie od wielu okoliczności. Powyższe dane służą celom porównawczym.
4 Źródło: Testy wewnętrzne firmy Dell z marca 2016r. Wyniki mogą być zróżnicowane w zależności od aplikacji i konfiguracji. Typowe wyniki mieszczą się w przedziale od 3:1 do 4:1.
5 Wersja początkowa internetowego interfejsu użytkownika obsługuje tylko produkty serii SC. Informacje o obsłudze serii PS zostaną podane w późniejszym terminie.
6 Źródło: Analiza wewnętrzna przeprowadzona przez firmę Dell (23 marca 2016 r.) zawierająca porównanie z 5 najlepszymi innymi dostawcami.

Rafał Gajerski

Udostępnij artykuł: