Nowe aplikacje Sygnity na zlecenie KIR

Z rynku

W wyniku współpracy Sygnity i Krajowej Izby Rozliczeniowej banki, będące uczestnikami prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir, korzystają z nowej wersji aplikacji użytkownika. Wśród korzyści z zaprojektowanej i wdrożonej przez Sygnity aplikacji, warto wymienić m.in. wygodne wyszukiwanie informacji i monitorowanie danych oraz możliwość pracy wielostanowiskowej. Aplikacja pozwala obsłużyć nawet do 2 mln transakcji na godzinę.

W wyniku współpracy Sygnity i Krajowej Izby Rozliczeniowej banki, będące uczestnikami prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir, korzystają z nowej wersji aplikacji użytkownika. Wśród korzyści z zaprojektowanej i wdrożonej przez Sygnity aplikacji, warto wymienić m.in. wygodne wyszukiwanie informacji i monitorowanie danych oraz możliwość pracy wielostanowiskowej. Aplikacja pozwala obsłużyć nawet do 2 mln transakcji na godzinę.

Obsługiwane przez KIR systemy rozliczeń międzybankowych Elixir i Euro Elixir mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania sektora bankowego w Polsce, umożliwiając rozliczenie i rozrachunek milionów transakcji każdego dnia roboczego. System Elixir przeznaczony jest do realizacji poleceń przelewu i poleceń zapłaty w złotych, a Euro Elixir, funkcjonujący w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), wykorzystywany jest do realizacji przelewów krajowych i zagranicznych w euro. Dzięki współpracy KIR z Sygnity powstała nowa aplikacja usprawniająca obsługę rozliczeń transakcji we wszystkich bankach, będących uczestnikami systemów Elixir i Euro Elixir. W każdym z banków wdrożenie odbyło się bezproblemowo.- Udostępnienie nowych aplikacji użytkownika w systemach Elixir i Euro Elixir to jedna z największych zmian technologicznych, jakie KIR przeprowadził od momentu wdrożenia pierwszej wersji elektronicznego systemu rozliczeniowego Elixir. Skuteczna implementacja rozwiązania była możliwa dzięki efektywnej i profesjonalnej współpracy banków, KIR i Sygnity – podkreślił Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR.

- Jedną z kluczowych przewag naszych rozwiązań jest możliwość korzystania z usług KIR bez konieczności instalacji aplikacji w infrastrukturze banku. W tym wariancie usługa jest serwowana przez WWW. Na ten model zdecydowało się kilkanaście banków. Pozostałe, które wybrały instalację rozwiązania u siebie, otrzymały możliwość pełnej parametryzacji procesu rozliczeń – od obsługi manualnej po pełny automatyzm – powiedział Mariusz Jurak, dyrektor zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego w Sygnity (na zdjęciu).Zwiększenie wydajności aplikacji pozwala obecnie na obsługę do 2 mln transakcji na godzinę. Nowością jest również dodanie dwóch interfejsów pozwalających na integrację rozwiązania z systemami banków. Obok dotychczasowego interfejsu plikowego, istnieje możliwość wymiany danych z systemami informatycznymi banku w oparciu o web services. Z kolei, w kontekście spodziewanego z czasem wzrostu liczby transakcji, interfejs bazodanowy pozwala na szybszą i łatwiejszą integrację aplikacji z systemem informatycznym banku.

- Efektywne rozwiązania IT w sektorze bankowym wspierają jego rozwój, m.in. poprzez optymalizację procesu wymiany danych i coraz większą automatyzację. Nasze kompetencje oraz szerokie doświadczenie z zakresu technologii, realizacji wytwarzania i wdrożeń systemów IT, pozwalają nam w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku. Nowy interfejs użytkownika umożliwia wygodne wyszukiwanie informacji i monitorowanie danych oraz pozwala na pracę wielostanowiskową, dzięki czemu banki jeszcze sprawniej mogą zarządzać wybranymi procesami – podsumował Roman Durka, wiceprezes Zarządu Sygnity.

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: