Nowe brzmienie przepisów o upadłości konsumenckiej

Finanse i gospodarka / Tylko u nas / Wiadomości

W dniu 19 września 2014 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. ustawę o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W dniu 19 września 2014 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. ustawę o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa, która wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. nadaje nowe brzmienie przepisom regulującym postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

Cały artykuł "Prawo bankowe: Upadłość konsumencka w nowej regulacji" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/10"

hp

 

Udostępnij artykuł: