Nowe budynki dydaktyczne Politechniki Gdańskiej

Finanse i gospodarka

Wyposażone w nowoczesne multimedia audytorium Wydziału Mechaniki oraz Centrum Nanotechnologii A to nowe inwestycje Politechniki Gdańskiej, których budowę dofinansowano z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko. 22 lutego 2013 r., przy udziale wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego, nastąpiło ich oficjalne otwarcie.

Wyposażone w nowoczesne multimedia audytorium Wydziału Mechaniki oraz Centrum Nanotechnologii A to nowe inwestycje Politechniki Gdańskiej, których budowę dofinansowano z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko. 22 lutego 2013 r., przy udziale wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego, nastąpiło ich oficjalne otwarcie.

Remont Audytorium 208, którego koszt wyniósł ok. 820 tys. zł,  trwał 8 miesięcy. Jest elementem przedsięwzięcia "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej". Na jego realizację uczelnia uzyskała ponad 25 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Pozwala to na remont, modernizację oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologię ICT, 7 audytoriów i 9 sal wykładowych oraz budowę Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Unowocześnione zostaną budynki zajmowane przez pięć Wydziałów Politechniki Gdańskiej: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Chemicznego, Mechanicznego oraz Inżynierii Lądowej i Śródlądowej.

Centrum Nanotechnologii to największa inwestycja Politechniki Gdańskiej. Powstanie kompleks dydaktyczny, dzięki któremu studenci, przede wszystkim kierunków Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa, skorzystają z nowocześnie wyposażonych laboratoriów. W pomieszczeniach pierwszego budynku - Centrum Nanotechnologij A -  już można prowadzić badania.

Budowa czterokondygnacyjnego gmachu trwała od końca lutego 2010 r. W Centrum znajduje się 25 laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, a także badania powierzchni materiałów. Dostosowane są one do różnych poziomów kształcenia oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt. Ponadto, studenci oraz pracownicy naukowi mają do dyspozycji pomieszczenia seminaryjne, pracownię modelowania nanoukładów i zarządzania informacją naukową oraz audytorium wykładowe i Regionalną Bibliotekę Nanotechnologii.

Całkowita wartość projektu "Centrum Nanotechnologii Politechnik Gdańskiej" wynosi ponad 73,6 mln zł, w tym ok. 62,6 mln zł to unijne dofinansowanie z PO IiŚ. W marcu br. rozpoczną się prace przy budynku B Centrum.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Udostępnij artykuł: