Nowe certyfikaty strukturyzowane UniCredit Bank AG na GPW

Gospodarka

Fot. Pixabay.com

Od 27 grudnia 2018 r. w obrocie giełdowym są dostępne certyfikaty ekspresowe emitowane przez niemieckiego emitenta - UniCredit Bank AG. Certyfikaty po raz pierwszy skierowane są do klientów Domu Inwestycyjnego Xelion, który jest ich wyłącznym Dystrybutorem. Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów jest indeks cenowy DivDAX® (Price) obliczany w euro, skupiający 15 najbardziej płynnych spółek niemieckiego rynku o najwyższej stopie dywidendy.

Nowe certyfikaty ekspresowe są notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku #giełda #GPW #Unicredit #Xelion

– Rozwój segmentu certyfikatów strukturyzowanych jest ważną częścią ekspansji biznesowej warszawskiej Giełdy. Wprowadzenie do obrotu nowych certyfikatów będących wynikiem współpracy pomiędzy UniCredit i DI Xelion, jest najlepszym przykładem, że inwestorzy w Polsce szukają produktów, które oparte są o różnorodne instrumenty bazowe. Dodatkowo przeprowadzenie emisji w formie oferty publicznej umożliwia rynkową wycenę tych produktów i notowanie na rynku regulowanym, co zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo inwestycji – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

– Grupa UniCredit jest zdecydowana wzmocnić swoją pozycję dostawcy produktów strukturyzowanych w Polsce aktywnie wspierając przejrzystość i standaryzację. W oparciu o nasze doświadczenie na innych rynkach, zamierzamy pomóc w definiowaniu standardów rynkowych, by umożliwić zrównoważony rozwój segmentu produktów ETP (Exchange-Traded-Products). Wspólnie z organami polskiego rynku, takimi jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz naszymi partnerami w zakresie dystrybucji, w tym z Domem Inwestycyjnym Xelion, dążymy do wzmocnienia transferu wiedzy z bardziej rozwiniętych rynków produktów strukturyzowanych, aby ułatwić dyskusję na temat najlepszych praktyk. Mając to na uwadze, jesteśmy dumni z bycia częścią transformacji, która będzie wspierać sieci dystrybucji, a docelowo przyniesie korzyści inwestorom – powiedział Tom Coufal, Head of Private Investor Products CEE.

Alternatywa inwestycyjna

Nowe certyfikaty ekspresowe są notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku.

– Naszym zdaniem segment certyfikatów strukturyzowanych może stanowić ciekawą alternatywę inwestycyjną i doskonale uzupełnia ofertę DI Xelion. W pierwszym etapie zdecydowaliśmy się udostępnić naszym Klientom certyfikaty strukturyzowane oparte o indeks DivDAX® (Price). Instrumenty te będą notowane na rynku regulowanym, dzięki czemu Klient będzie miał dostęp do aktualnej wyceny inwestycji oraz możliwość wyjścia z niej w dowolnym momencie. Jesteśmy przekonani, że świadomi Inwestorzy będą wykorzystywać instrumenty alternatywne przy budowie portfeli inwestycyjnych, dlatego we współpracy z UniCredit Bank AG planujemy wprowadzanie kolejnych certyfikatów strukturyzowanych do oferty DI Xelion – powiedział Sławomir Czarny, zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Operacyjnej DI Xelion.

Podstawowe informacje dotyczące debiutujących certyfikatów zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.onemarkets.pl oraz www.xelion.pl.

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad 1000 produktów strukturyzowanych. Inwestorzy mają duży wybór zróżnicowanych instrumentów bazowych: akcji, koszyków akcji, indeksów czy produktów rolnych. Ponadto produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z preferowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych.

Źródło: GPW

Udostępnij artykuł: