Nowe fundusze Allianz inwestujące na globalnych rynkach w ofercie Deutsche Bank Polska

Bankowość

Deutsche Bank wprowadził do oferty trzy nowe subfundusze wydzielone w ramach Allianz FIO, zarządzanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska: Allianz Energetyczny, Allianz Akcji Globalnych i Allianz Obligacji Globalnych. Dzięki kolejnemu poszerzeniu oferty Klienci Deutsche Bank zyskują jeszcze większe możliwości korzystania z międzynarodowych rozwiązań i inwestowania na rynkach zagranicznych.

Deutsche Bank wprowadził do oferty trzy nowe subfundusze wydzielone w ramach Allianz FIO, zarządzanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska: Allianz Energetyczny, Allianz Akcji Globalnych i Allianz Obligacji Globalnych. Dzięki kolejnemu poszerzeniu oferty Klienci Deutsche Bank zyskują jeszcze większe możliwości korzystania z międzynarodowych rozwiązań i inwestowania na rynkach zagranicznych.

Oferta funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych dla Klientów Deutsche Bank została poszerzona o 3 nowe subfundusze wydzielone w ramach parasola Allianz FIO. Są to:

Allianz Energetyczny inwestuje w spółki z branży wydobycia, przerobu oraz przesyłu gazu
i ropy pochodzących z niekonwencjonalnych źródeł energii (łupki) oraz produkujące specjalistyczne urządzenia niezbędne w procesie wydobycia gazu i ropy z łupków. Dodatkowo w portfelu funduszu znajdują się również spółki korzystające z niskich cen surowców energetycznych w USA, np. z branży chemicznej. Fundusz koncentruje swoje inwestycje na rynku amerykańskim. Od początku działalności (09.01.2014 r.) fundusz wypracowuje systematycznie bardzo wysokie stopy zwrotu, wynik na koniec maja wyniósł aż +10,8%.

Allianz Akcji Globalnych inwestuje na najciekawszych rynkach światowych (USA, Europa i Azja) poprzez wyselekcjonowane fundusze Allianz Global Investors - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. W jego portfelu znajdują się różnorodne fundusze (m.in. spółek wzrostowych, dywidendowych, małych i średnich spółek) inwestujące na najważniejszych rynkach światowych, dające Klientom znaczny poziom dywersyfikacji
i wysoki potencjał wzrostów. Stopa zwrotu funduszu od początku działalności (09.01.2014 r.) na 30.05.2014 r. wyniosła +3,83%.

Allianz Obligacji Globalnych inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje korporacyjne (high yield) i obligacje zamienne poprzez fundusze Allianz Global Investors inwestujące na rynkach zagranicznych. Jest to oferta dla Klientów poszukujących stóp zwrotu powyżej lokat bankowych przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Wynik funduszu w okresie od początku działalności (09.01.2014 r.) do 30.05.2014 r. wyniósł +2,85%.

- Dzięki funduszom inwestującym na rynkach zagranicznych dostępnym w ofercie Deutsche Bank, nasi Klienci mogą korzystać z międzynarodowych rozwiązań i wybierać optymalną dla siebie strategię inwestycyjną. Włączenie do naszej oferty trzech nowych subfunduszy Allianz to kolejny krok w kierunku poszerzania oferty Deutsche Bank o światowej klasy produkty - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank.

Nowo wprowadzone do oferty fundusze można nabyć zarówno w Oddziałach Deutsche Bank, jak i poprzez bankowość elektroniczną db easyNET. Minimalna kwota nabycia wynosi 200 zł.

Deutsche Bank posiada jedną z najszerszych na rynku ofert produktów inwestycyjnych - obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w różnych walutach
i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock, Franklin Templeton Investments oraz J.P. Morgan Asset Management we współpracy ze Skarbiec TFI.

Źródło: Deutsche Bank w Polsce

Udostępnij artykuł: