Nowe limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2013 roku

Finanse i gospodarka

W 2013 roku będziemy mogli oszczędzić więcej na swoją przyszłość niż w latach poprzednich.

W 2013 roku będziemy mogli oszczędzić więcej na swoją przyszłość niż w latach poprzednich.

IKE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podniosło roczny limit wpłat na IKE do wysokości 11 139 złotych (w porównaniu do 10 578 złotych w 2012 roku).

Oznacza to, że osoba, która zechce w nadchodzącym roku dokonywać równych wpłat co miesiąc np. za pomocą zlecenia stałego, może odkładać na IKE aż 928,25 złotych miesięcznie. Jest to jedynie przykład, a wpłaty mogą być niższe zależnie od indywidualnych planów i potrzeb (w Legg Mason pierwsza wpłata na IKE/IKZE wynosi min. 500 zł, kolejne - jednorazowo min. 100 zł).

IKZE

Maksymalna wpłata na IKZE w 2013 roku wynosi 4 231,20 zł (kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za rok 2012: 105 780 zł*4% = 4 231,20 zł). Kwotę tę można podzielić na wpłaty miesięczne w maksymalnej wysokości 352,60 zł. Indywidualny limit wpłat na IKZE może być niższy.

W przypadku, gdy limit indywidualny nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, limit wpłat na IKZE w 2013 roku wynosi 720 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku: 1500 zł *12 = 18 000 zł; 18 000 zł*4% = 720 zł).

PPE

W 2013 roku zmieniła się także dozwolona wysokość sumy składek dodatkowych, jaką może wnieść uczestnik do jednego pracowniczego programu emerytalnego. W 2013 roku kwota ta wynosi 16 708,50 złotych - miesięcznie 1 392,38 zł (wobec 15 867 złotych w roku poprzednim).

Zespół Legg Mason TFI SA

Udostępnij artykuł: