Nowe lokaty inwestycyjne w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

"Wygraj z Dolarem" i "Lato z Frankiem" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są na kursie złotego do jednej z dwóch walut obcych - dolara amerykańskiego lub franka szwajcarskiego;

"Wygraj z Dolarem" i "Lato z Frankiem" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są na kursie złotego do jednej z dwóch walut obcych - dolara amerykańskiego lub franka szwajcarskiego;

  • Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł;
  • Subskrypcja lokat strukturyzowanych trwa od 7 do 21 czerwca br.

Do 21 czerwca 2013 r. w Raiffeisen Polbank trwa sprzedaż dwóch lokat inwestycyjnych: "Wygraj z Dolarem" i "Lato z Frankiem". Są to produkty z krótkim, 12-miesięcznym okresem inwestycyjnym i ochroną kapitału na poziomie 100% w dacie zapadalności. Za instrument bazowy przyjęto kurs złotego do dolara amerykańskiego oraz do franka szwajcarskiego. Strategia inwestycyjna zakłada wzmocnienie złotego do obu walut.

"Wygraj z Dolarem" oferuje możliwość wypłaty dwóch kuponów w wysokości 3,5% każdy, dzięki czemu maksymalny zysk może wynieść 7% w skali roku. Warunkiem osiągnięcia pierwszych 3,5% zysku, jest umocnienie się złotego względem dolara w dniu 20 grudnia 2013 r. w stosunku do kursu, który zostanie ustalony w dniu 24 czerwca 2013 roku. Wypłata kolejnych 3,5% zysku zależy od tego, czy 20 czerwca 2014 roku dolar będzie tańszy i znajdzie się w wyznaczonym zakresie. Ostateczne warunki emisji zostaną przedstawione pierwszego dnia inwestycji tj. 24 czerwca br. na stronie internetowej banku.

"Lato z Frankiem" z kolei oferuje zysk nawet do 10% w skali roku. Zysk wypłacony będzie na koniec okresu lokaty pod warunkiem, że kurs złotego względem franka w dniu 20 czerwca 2014 r. umocni się w stosunku do kursu zaobserwowanego 24 czerwca 2013 r. Wartość zysku wyniesie 0,3333% za każdy 1 grosz wzrostu wartości złotówki. Jeśli jednak kurs w którymkolwiek momencie trwania lokaty osiągnie poziom odnotowany w dniu 24 czerwca 2013 r., nastąpi jedynie zwrot wpłaconych środków.

"Nasze nowe lokaty inwestycyjne to produkty dla osób, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie zainwestowanych środków. Jednocześnie jednak dają szansę na zarobienie 7% i 10% w skali roku i to bez potrzeby długookresowego blokowania kapitału. W czasie wyraźnego spadku stóp procentowych i - co za tym idzie - malejącego oprocentowania lokat może okazać się, że warto wybrać produkty, które oferują bezpieczeństwo oraz wymierne korzyści finansowe" - przekonuje Andżelika Łukasiewicz, odpowiedzialna za produkty inwestycyjne Raiffeisen Polbank.

Za zainwestowaniem środków w nowe lokaty "Wygraj z Dolarem" i "Lato

z Frankiem" przemawia m.in. oczekiwane odbicie w gospodarce strefy euro, które powinno przełożyć się na przyspieszenie wzrostu PKB w Polsce i poprawić nastroje na rynkach finansowych, sprzyjając umocnieniu złotego. Równie ważne jest uspokojenie obaw inwestorów o ponowną eskalację kryzysu fiskalnego w strefie euro i wciąż pozytywne nastawienie inwestorów do polskiego rynku. Wszystko to sprzyja wzrostowi notowań złotego względem franka, który nadal jest traktowany jako tzw. "bezpieczna przystań", jak również umocnieniu się złotego względem dolara i zmierzania kursu w kierunku psychologicznej bariery 3 zł. Z drugiej strony należy mieć na uwadze możliwość kontynuacji spowolnienia gospodarczego w Polsce czy brak poprawy sytuacji gospodarczej naszych najważniejszych partnerów handlowych, np. Niemiec. Mogłoby to negatywnie wpłynąć na nastroje inwestycyjne i tym samym zaszkodzić notowaniom złotego.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: