Nowe moduły w Polisie24

Finanse i gospodarka

Polisa-Życie jest na etapie wdrażania do systemu Polisa24 kolejnego modułu, który będzie dedykowany umowom ubezpieczeń grupowych dla "grup otwartych".

Celem modułu jest znaczne przyspieszenie obsługi klientów zainteresowanych przystąpieniem do tego rodzaju umów. W systemie funkcjonuje również nowy moduł, który umożliwia agentom zawieranie on-line umów ubezpieczeń indywidualnych dla zdefiniowanych produktów.

System Polisa24 wspomaga rozliczanie stanu składów osobowych dla umów ubezpieczeń grupowych. Jego głównym zadaniem jest udostępnienie nowego kanału wymiany danych pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. System udostępnienia uprawnionym użytkownikom wszystkie niezbędne informacje o obsługiwanych polisach, osobach ubezpieczonych, warunkach ubezpieczenia, danych finansowych oraz związanych z polisą rozliczeniach okresowych. Za pośrednictwem serwisu Polisa24 obsługiwane jest już 60 proc. portfela umów ubezpieczeń grupowych i stale obserwowana jest tendencja wzrostowa.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: