Nowe możliwości dla samorządów – środki norweskie

Samorząd

Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, podpisała umowę z Norwegią, która zakłada przekazanie 9,5 mln euro na lokalne i regionalne inicjatywy. Program MRR będzie realizowany wspólnie ze Związkiem Miast Polskich.

Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, podpisała umowę z Norwegią, która zakłada przekazanie 9,5 mln euro na lokalne i regionalne inicjatywy. Program MRR będzie realizowany wspólnie ze Związkiem Miast Polskich.

Pieniądze, które trafią do samorządów z Norwegii będą mogły być przeznaczone na inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie dialogu społecznego oraz o wspieranie współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Partnerem projektu jest norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Środki norweskie pochodzą z II edycji Mechanizmów Finansowych przeznaczonych na lata 2009 - 2014. W tej edycji Polska otrzymała kwotę 578,1 mln euro od Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Z tych środków wspierane są także projekty mające na celu ograniczenie emisji CO2, ochrony środowiska, zdrowia i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: