Nowe monety kolekcjonerskie z serii Skarby Stanisława Augusta i Historia Monety Polskiej

Aktualności

W środę 7 grudnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Aleksandra Jagiellończyka oraz monety „Szeląg, talar Stefana Batorego”. To kolejne emisje w seriach: „Skarby Stanisława Augusta” oraz „Historia Monety Polskiej”.

W środę 7 grudnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Aleksandra Jagiellończyka oraz monety „Szeląg, talar Stefana Batorego”. To kolejne emisje w seriach: „Skarby Stanisława Augusta” oraz „Historia Monety Polskiej”.

 „Skarby Stanisława Augusta – Aleksander Jagiellończyk”

161206.nbp.skarby.s.augusta

„Aleksander Jagiellończyk” to kolejna moneta z wyjątkowej kolekcji srebrnych i złotych monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta”, które odwzorowują słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski, wykonaną za zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. – Królewskie medale powstały w mennicy warszawskiej w latach 1791-1797/1798. (…) Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Dotyczy to portretów królewskich prezentowanych na rewersach monet  – przypomina Tomasz Bylicki, kustosz z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Na rewersie monety umieszczono stylizowane popiersie Aleksandra Jagiellończyka z profilu (według obrazu Marcella Bacciarellego). U góry monety półkolem napis: ALEXANDER. Autorami wizerunków monet są Anna Wątróbska-Wdowiarska oraz Robert Kotowicz. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze numizmatycznym na stronie NBP

„Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego”

161206.nbp.szelag.talarGłówny motyw kolejnej monety kolekcjonerskiej, zaprojektowanej przez Urszulę Walerzak, stanowi odwzorowanie szeląga i talara bitych za panowania Stefana Batorego. – Panowanie Stefana Batorego (1576-1586) przynosi dalszą modyfikację i rozwój systemu menniczego. Zasadniczą rolę w jego kształtowaniu miała ordynacja z 1580 roku. Król postanawia w niej o zawarciu polsko-litewskiej unii monetarnej i biciu w obu częściach Rzeczypospolitej ujednoliconych jednostek pieniężnych. Wymienione zostały między innymi talary, trojaki, gorsze i szelągi – mówi prof. Stanisław Suchodolski, konsultant merytoryczny serii „Historia Monety Polskiej”. Na awersie talara widnieje półpostać króla Stefana Batorego w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Na rewersie zaś ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze numizmatycznym na stronie NBP.Moneta złota „Skarby Stanisława Augusta – Aleksander Jagiellończyk” o nominale 500 zł będzie dostępna w nakładzie do 600 egzemplarzy w cenie 12 000 zł brutto; w przypadku monety srebrnej o nominale 50 zł nakład wyniesie do 6 tys. egzemplarzy w cenie 720 zł brutto. Moneta „Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego” o nominale 20 zł zostanie wyemitowana w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 20 tys. sztuk, a jej cena wyniesie 180 zł. Monety dostępne będą w sklepie internetowym Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych NBP.Kolejna emisja wartości kolekcjonerskich planowana jest na 14 grudnia – do obiegu zostanie wprowadzona moneta o nominale 10 zł upamiętniająca 35. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”.Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP znajduje się na stronie internetowej NBP oraz w zakładce „Monety okolicznościowe NBP”.

Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: