Nowe możliwości na rynku kontraktów

Finanse i gospodarka

Dom Maklerski BOŚ S.A., wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, udostępnia usługę depozytów intraday - rewolucyjne rozwiązanie dla inwestorów aktywnych na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Nowa oferta to przede wszystkim niższe wymagania depozytowe oraz możliwa wyższa dźwignia przy niezmienionych prowizjach.

Dom Maklerski BOŚ S.A., wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, udostępnia usługę depozytów intraday - rewolucyjne rozwiązanie dla inwestorów aktywnych na rynku kontraktów terminowych na WIG20. Nowa oferta to przede wszystkim niższe wymagania depozytowe oraz możliwa wyższa dźwignia przy niezmienionych prowizjach.

Wprowadzenie przez GPW SA do obrotu giełdowego kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 20 zł, zamiast dotychczasowych 10 zł to duża zmiana dla wielu inwestorów. Dla części z nich może oznaczać dodatkowe możliwości zarobku, dla innych, których nie stać na dwukrotnie większy depozyt, ograniczenia. DM BOŚ z myślą o tych drugich przygotował usługę depozytów intraday, umożliwiającą inwestowanie w kontrakty na WIG20, przy dwukrotnie niższym wymaganiu depozytowym.

Główne korzyści dla inwestorów to:

  • Efektywniejsze wykorzystanie kapitału oraz większe możliwości dostosowania wielkości pozycji do posiadanych środków. Przy posiadanych środkach np. 8 tys. i aktualnym poziomie indeksu Klient może otworzyć:

    • przy depozycie standardowym jedynie 2 kontrakty,
    • przy depozycie INTRADAY 4 kontrakty.
  • Możliwość osiągnięcia wyższych zysków (większa dźwignia), przy czym należy pamiętać, że potencjalne straty również mogą być odpowiednio większe.
  • W połączeniu z kontraktami na WIG20 z mnożnikiem 20 zł, możliwość osiągnięcia zysku przy minimalnej zmianie ceny kontraktu.

Inwestor może skorzystać z depozytów intraday, jeśli zdecyduje się na zamknięcie pozycji tego samego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiada środki na depozyt w standardowej wysokości i złoży w DM BOŚ wniosek o pozostawienie pozycji "na noc".

- Depozyty intraday w połączeniu z nowymi kontraktami FW20x20 zł otwierają możliwości wykorzystania strategii, które do tej pory były nieopłacalne. Zarabiając na minimalnym ruchu ceny kontraktu, aktywni inwestorzy mogą zacząć myśleć nawet o quasi animacji rynku - mówi Michał Wojciechowski, z-ca Dyrektora DM BOŚ.

W przypadku rynku kontraktów terminowych obowiązuje zasada Pareto - 20% najaktywniejszych inwestorów, generuje 80% obrotów. Większość graczy zamyka również pozycje w ciągu tej samej sesji. Te dwa aspekty każą przypuszczać, że usługa depozytów intraday, powinna rozruszać rynek kontraktów FW20, który przeżywa ostatnio okres marazmu.

- O wprowadzeniu depozytów intraday myśleliśmy już od jakiegoś czasu. Nasi najaktywniejsi klienci wykorzystywali go już, spekulując na rynkach zagranicznych. Jego wdrożenie było jednak możliwe dopiero po zmianie przepisów prawnych oraz dostosowaniu naszego systemu maklerskiego - dodaje Wojciechowski.

Więcej na stronie bossa.pl

Źródło: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: