Nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Z rynku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował we wtorek, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały dwa nowe podmioty: Brodacz SA z siedzibą w Sopocie i OMC Markets z siedzibą w Sofii.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował we wtorek, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały dwa nowe podmioty: Brodacz SA z siedzibą w Sopocie i OMC Markets z siedzibą w Sofii.

We wtorek, 5 stycznia 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:

Brodacz SA z siedzibą w Sopocie

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

OMC Markets z siedzibą w Sofii

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>

Udostępnij artykuł: