Nowe prawo: kilometr do gotówki

Bezgotówkowo / ESG

Brytyjski rząd opublikował plan reformy rynków kapitałowych, zwiększając m.in. możliwości zielonych inwestycji, ale też ochrony dostępu do gotówki. Kanclerz Skarbu Rishi Sunak przedstawił propozycję podczas dorocznego przemówienia w Mansion House rozpoczynając zarazem publiczne konsultacje, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Fot. stock.adobe.com/Iakov Kalinin

Brytyjski rząd opublikował plan reformy rynków kapitałowych, zwiększając m.in. możliwości zielonych inwestycji, ale też ochrony dostępu do gotówki. Kanclerz Skarbu Rishi Sunak przedstawił propozycję podczas dorocznego przemówienia w Mansion House rozpoczynając zarazem publiczne konsultacje, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Lokalne media szeroko omawiają nowy rozdział dla sektora usług finansowych”, ale szczególnym zainteresowaniem cieszy się tam temat nadania konsumentom i firmom prawa do pobierania i wpłacania gotówki w „rozsądnej odległości” od swoich domów lub lokali.

Gwarancje dostępu do gotówki

Proponowane przepisy określają bowiem maksymalną odległość, jaką ludzie musieliby pokonać, aby uzyskać dostęp do gotówki, na kilometr.

Będzie możliwość wydłużenia tej odległości w przyszłości. W tym obszarze omówione są także takie kwestie, jak dostęp osób w trudnej sytuacji, w tym z niepełnosprawnościami, godziny otwarcia, bezpieczeństwo dla depozytów gotówkowych o wysokiej wartości.

Znikające oddziały bankowe i dostęp do gotówki

Badania na Wyspach wykazują, że gotówka pozostaje wciąż koniecznością dla ok. 8 milionów Brytyjczyków. Istnieją jednak obawy, że niektórzy sprzedawcy detaliczni mogliby przestać przyjmować gotówkę, jeśli stanie się ‘zbyt uciążliwa’ do przetworzenia ze względu na zwiększającą się odległość transportu oraz koszty.

Skarb państwa próbuje wykorzystać lokalne sklepy jako alternatywę dla bankomatów oferując cashback klientom, nawet jeśli nie dokonali zakupu

Zwłaszcza małe firmy są dotknięte zamykaniem oddziałów banków. W ciągu ostatnich 6 lat zamknięto ponad 4000 oddziałów bankowych.

Jednocześnie odsetek zakupów dokonywanych gotówką spada, co szczególnie przyspieszył kryzys Covid-19. Według UK Finance liczba płatności dokonywanych gotówką spadła w 2020 r. o ponad 1/3, co jednak wciąż stanowi 17 proc. wszystkich płatności.

Ze względu na ryzyko upadku infrastruktury gotówkowej oraz potrzeby ludności, skarb państwa próbuje wykorzystać lokalne sklepy jako alternatywę dla bankomatów oferując cashback klientom, nawet jeśli nie dokonali zakupu.

David Postings, dyrektor generalny UK Finance, wyraża w imieniu sektora bankowego zrozumienie dla znaczenia płatności gotówkowych dla ludności przypominając o podejmowanych inicjatywach i zobowiązaniach. UK Finance prowadzi z wieloma partnerami swój pilotażowy program dostępu do gotówki.

Zebrane wnioski będą służyły opracowaniu długoterminowych rozwiązań, aby zapewnić dostęp do gotówki „tym, którzy będą jej potrzebować w przyszłości”.

Zielone projekty

Brytyjski rząd ogłosił też szczegóły dotyczące rodzajów zielonych projektów, które będą kwalifikowały się do finansowania, gdy UK wyemituje tylko swoją pierwszą w historii zieloną obligację państwową pod koniec br.

Do finansowania z funduszu o wielkości 15 miliardów GBP kwalifikować się będą takie projekty, jak autobusy o zerowej emisji, morska energetyka wiatrowa i programy dekarbonizacji domów i budynków.

Kanclerz Skarbu podziękował brytyjskiej branży usług finansowych za 76 miliardów GBP podatku rocznie, co wystarcza na opłacenie całej policji i systemu szkół państwowych

Ponadto prowadzone są konsultacje w sprawie reform rynków kapitałowych, w tym propozycje zmian w przepisach dotyczących notowań giełdowych i obrotu akcjami, obligacjami i towarami, w tym zniesienie obowiązków w obrocie akcjami i obniżenie limitu w obrocie pozagiełdowym.

Od programów emerytalnych, firm świadczących usługi finansowe i ich produktów inwestycyjnych wymagane będzie informowanie o wpływie, jaki wywierają na klimat i środowisko oraz o ryzyku i możliwościach stojących przed ich działalnością.

Te nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju połączą i usprawnią istniejące wymogi dotyczące sprawozdawczości nt. klimatu. Rząd opracuje z Urzędem ds. Postępowania Finansowego nową etykietę zrównoważonej inwestycji – znak jakości – tak, aby konsumenci mogli porównać wpływ i trwałość swoich inwestycji.

Reformy po brexit

Kanclerz Skarbu Rishi Sunak zapowiadając serię reform w Wielkiej Brytanii przyznał kapitulację w osiągnięciu porozumienia w sprawie równoważności z Unią Europejską.

Zwrócił przy tym uwagę na możliwość zacieśnienia więzi z szybko rosnącym rynkiem w Chinach.

„Mamy teraz swobodę robienia rzeczy inaczej i lepiej i zamierzamy ją w pełni wykorzystać” – przyznał polityk. Podziękował też brytyjskiej branży usług finansowych za 76 miliardów GBP podatku rocznie, co wystarcza „na opłacenie całej policji i systemu szkół państwowych”.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: