Nowe prawo restrukturyzacyjne – skarb państwa straci przywileje

Finanse i gospodarka

Przedsiębiorcy szczególnie w okresach dekoniunktury potrzebują wsparcia. Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa to dla państwa szansa na utrzymanie miejsc pracy a dla wierzycieli odzyskania znaczącej, jeśli nie całej należności.

Przedsiębiorcy szczególnie w okresach dekoniunktury potrzebują wsparcia. Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa to dla państwa szansa na utrzymanie miejsc pracy a dla wierzycieli odzyskania znaczącej, jeśli nie całej należności.

Dotychczas większość postępowań, jeśli nie wszystkie kończy się zniknięciem firmy i znacznymi stratami dla wierzycieli jak również dla skarbu państwa. Dlatego w minionym roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad nową ustawą. Projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne - został opracowany na podstawie rekomendacji przedstawionych w grudniu 2012 r. przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. zmian ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Skierowano go konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 29 lipca 2013 r. Teraz rozpoczyna się kolejny etap prac legislacyjnych.

Przyjęte przez rząd założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest regulacją, która ma zastąpić prawo naprawcze, funkcjonuje w ramach tzw. dużego postępowania upadłościowego.

Jak stwierdził Jerzy Bańka wiceprezes ZBP, dotychczasowa regulacja jest zbiorem przepisów martwych, podobnie zresztą jak ta dotycząca upadłości konsumenckiej. Warto, by w okresie kryzysu zapewnić przedsiębiorcom możliwość skutecznej restrukturyzacji zapewniającej tzw. fresh start tak, aby chronić miejsca pracy i samo przedsiębiorstwo. ZBP, będzie w procesie legislacyjnym, zabiegał o to, by prawa wierzycieli nie doznały uszczerbku. Jak mówi Jerzy Bańka, jest wiele pokus różnych nadużyć i obchodzenia przepisów prawa. Najważniejszą jego zdaniem, nowością projektowaną w ramach nowych przepisów jest rezygnacja z uprzywilejowania skarbu państwa w postępowaniu upadłościowym. Zrównuje to wierzytelności skarbu państwa z innymi. ZBP od wielu lat zabiegał, by usunąć hipotekę ustawową skarbu państwa i to się udało, ale pozostały jeszcze pewne "resztki" tej regulacji. Proponowana zmiana otwiera zupełnie nowe możliwości zawierania układów pomiędzy dłużnikami a wierzycielami i pozwala na rzeczywistą restrukturyzację oraz chroni przed zepchnięciem przedsiębiorców w otchłań postępowania upadłościowego, w którym dochodzi do zmarnotrawienia dorobku oraz zniszczenia samej substancji przedsiębiorstwa.
Ze względu na złożoność nowych regulacji trzeba jednak poczekać na projekt ustawy. Wtedy będzie można ocenić czy proponowane rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne dla wierzycieli i tworzy szanse by przedsiębiorcy, którzy ze względu na zjawiska kryzysowe, popadli w przejściowe problemy związane z płynnością mogli przetrwać kryzys i dalej funkcjonować. ZBP pozytywnie ocenia dotychczasowe prace nad ustawą, a zgłoszone uwagi dotyczą nieostrych sformułowań, które mogą być wykorzystane niezgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy.

Banki czekają na nową ustawę, wspartą przyjaznymi rozwiązaniami fiskalnymi, które będą sprzyjały i zachęcały do restrukturyzowania i sanacji przedsiębiorstw.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: