Nowe produkty

Finanse i gospodarka

Raiffeisen Polbank - Zdrowie na PiątkęRaiffeisen Polbank prowadzi zapisy na dwuletni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową - Zdrowie na Piątkę. Zyski z inwestycji będą zależeć od notowań akcji pięciu spółek z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego: GlaxoSmithKline, Roche Holding, Novartis, Johnson & Johnson i Sanofi.

Raiffeisen Polbank - Zdrowie na PiątkęRaiffeisen Polbank prowadzi zapisy na dwuletni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową - Zdrowie na Piątkę. Zyski z inwestycji będą zależeć od notowań akcji pięciu spółek z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego: GlaxoSmithKline, Roche Holding, Novartis, Johnson & Johnson i Sanofi.

Do wyliczenia stopy zwrotu z koszyka uwzględnione będą tylko cztery spółki o najwyższej stopie zwrotu. Minimalna składka na inwestycję wynosi 5 tys. zł. Produkt zapewnia ochronę kapitału na poziomie 95 proc. wpłaconej składki pod warunkiem utrzymania inwestycji do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Signal Iduna - Pełnia Zdrowia Direct
Signal Iduna uzupełniła swoją ofertę ubezpieczeń sprzedawanych przez internet o ubezpieczenie zdrowotne Pełnia Zdrowia Direct. Jest to program opieki medycznej dostępny w dwóch wariantach - w pakiecie indywidualnym i rodzinnym. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia, z których pacjenci korzystają najczęściej, tj.: konsultacje pięciu lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, a także zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie i szpitalne oraz assistance medyczny (w tym infolinia medyczna i infolinia Baby Assistance). Wszystkie świadczenia realizowane są w sieci ponad 200 placówek medycznych w całej Polsce, dzięki czemu czas oczekiwania na wizytę jest ograniczony do minimum.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: