Nowe produkty ubezpieczeniowe

Finanse i gospodarka

BZ WBK-Aviva Życie i Bank Zachodni WBK - Polisa Inwestycyjna Solidne Marki. Jest to produkt strukturyzowany, którego subskrypcja będzie trwać do 21 października. Klienci, którzy wybiorą Polisę Inwestycyjną Solidne Marki, będą mogli uzyskać cztery kupony wypłacane po zakończeniu okresu inwestycji w wysokości do 4,85 proc. każdy, a więc łącznie do 19,40 proc. w dwuletnim okresie ubezpieczenia.

BZ WBK-Aviva Życie i Bank Zachodni WBK - Polisa Inwestycyjna Solidne Marki. Jest to produkt strukturyzowany, którego subskrypcja będzie trwać do 21 października. Klienci, którzy wybiorą Polisę Inwestycyjną Solidne Marki, będą mogli uzyskać cztery kupony wypłacane po zakończeniu okresu inwestycji w wysokości do 4,85 proc. każdy, a więc łącznie do 19,40 proc. w dwuletnim okresie ubezpieczenia.

Wartość kuponów uzależniona jest od wzrostu wartości koszyka składającego się z akcji niemieckich spółek giełdowych indeksu DAX: Allianz, BASF, Bayer, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, E.ON, BMW, SAP, Siemens. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 tys. zł.

Medicover Ubezpieczenia - Opieka dla Seniora, Opieka dla Maluszka, Opieka w szpitalu

Opieka dla Seniora to propozycje dwóch pakietów medycznych skierowanych do osób po 65. roku życia. Zapewniają one opiekę medyczną 24 godziny na dobę, w tym m.in. pomoc w razie nagłego zachorowania, pogotowie ratunkowe Medicover, szybki dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostykę, a pakiet Senior Opieka Premium - również wizyty domowe oraz rehabilitację.

Pakiet Opieka dla Maluszka skierowany jest do dzieci od urodzenia do ukończenia drugiego roku życia. Oprócz szczepień obejmuje m.in. opiekę lekarza pediatry i pielęgniarki, szczepienia, wizyty domowe, porady telefoniczne, pogotowie ratunkowe, a w wyższym wariancie - także opiekę lekarzy specjalistów i diagnostykę. Nowością w ofercie Medicoveru jest także pakiet Opieka w szpitalu. To oferta specjalna przeznaczona tylko dla klientów firmy i ich rodzin. Osoby posiadające grupowe ubezpieczenie zdrowotne w Medicover wykupione przez pracodawcę, mogą indywidualnie rozszerzyć zakres opieki o leczenie szpitalne.

Nordea Życie i Nordea Bank - Nordea Gwarant - Niemieckie Giganty

Nowy produkt strukturyzowany oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie można nabyć do 7 października 2011 r. Ten trzyletni produkt oparty jest na notowaniach 5 dużych, niemieckich spółek. Zysk z Nordea Gwarant - Niemieckie Giganty ma postać kuponu. W zależności od tego, który z warunków określonych w OWU się spełni, klient otrzyma odpowiednio jeden, dwa bądź trzy kupony. Warunkiem jest, aby w okresie odczytu wartość pięciu spółek wchodzących w skład koszyka była wyższa lub równa wartości początkowej. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach: z 97 proc. lub 100 proc. gwarancją zainwestowanego kapitału (pod warunkiem niewycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia).

Warta Życie i Kredyt Bank - Polska dwudziestka

Jest to produkt strukturyzowany w formie dwuletniego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. Premia na zakończenie umowy zależeć będzie od zachowania indeksu WIG20, w skład którego wchodzą firmy takie jak: PKO BP, Pekao, PZU, PKN Orlen, Lotos, KGHM, Asseco itp. Jeżeli na koniec umowy ubezpieczenia, tj. 5 listopada 2013 r., wartość indeksu WIG20 znajdzie się powyżej 124 proc. wartości początkowej, klient otrzyma 20 proc. premię. Jednocześnie produkt zapewnia 100 proc. ochrony składki alokacyjnej na koniec trwania umowy. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł. Ubezpieczenie dostępne będzie do końca października 2011 r. w placówkach Kredyt Banku.

Udostępnij artykuł: