Nowe regulacje oraz wyzwania stojące przed sektorem bankowym tematami X Kongresu Ryzyka Bankowego

Aktualności

Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym, nowe regulacje w działalności kredytowej oraz przyszłość rynku consumer finance - to główne tematy X Kongresu Ryzyka Bankowego, który odbył się 27 października w Warszawie.

Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym, nowe regulacje w działalności kredytowej oraz przyszłość rynku consumer finance - to główne tematy X Kongresu Ryzyka Bankowego, który odbył się 27 października w Warszawie.

Zdaniem Mariusza Cholewy, prezesa Biura Informacji Kredytowej, które zorganizowało X Kongres, jednym z najważniejszych wyzwań stojących w najbliższych latach przed sektorem bankowym będzie pojawianie się nowych graczy w obszarze, który był dotychczas tradycyjnie zarezerwowany dla banków. Jego zdaniem nowe podmioty pojawiają się zwłaszcza w obszarze consumer finance oraz płatności.

"Są też wyzwania w sektorze typowych biur kredytowych. Przyglądamy się, jak na świecie powstają firmy, które na podstawie różnych danych alternatywnych, czy też testów psychotechnicznych, starają się dawać podobną wartość jak tradycyjne biura kredytowe w obszarze oceny wiarygodności kredytowej" - podkreślił w rozmowie z PAP Cholewa. Dodał, że BIK bardzo uważnie przygląda się tym zjawiskom i prowadzi szereg badań nad tym, jak wykorzystać różne dane alternatywne, aby lepiej ocenić wiarygodność finansową klientów.

Zdaniem prezesa BIK zagadnieniem obecnym "na agendzie zarząów większości polskich banków jest też cyberbezpieczeństwo". Dlatego, jak zaznaczył, BIK zamierza aktywnie pomagać bankom w walce z tym problemem, ale też w przeciwdziałaniu wyłudzeniom. "Jeszcze w tym roku uruchomimy pilotażową usługę platformy antyfraudowej, która będzie pomagała instytucjom finansowym w walce z próbami oszustw" - zapowiedział Cholewa.

Z kolei w wystąpieniu otwierającym kongres prezes NBP prof. Marek Belka ostrzegł przed planami opodatkowania banków i restrukturyzacją mieszkaniowych kredytów walutowych. Zdaniem szefa banku centralnego jednoczesna restrukturyzacja kredytów mieszkaniowych zaciągniętych we frankach i opodatkowanie banków może osłabić system bankowy.

"Niewykluczone jest równoległe wprowadzenie w życie dodatkowego opodatkowania banków oraz ustawowej restrukturyzacji kredytów walutowych, co z punktu widzenia skumulowanego efektu i kluczowej roli banków w polskim systemie finansowym może istotnie osłabić stabilność finansową, która jest przecież warunkiem zrównoważonego systemu gospodarczego" - ocenił szef NBP. Prezes banku centralnego zwrócił też uwagę, że nieprecyzyjność i zmienność tych propozycji może utrudniać oszacowanie ewentualnych skutków dla całego sektora i gospodarki.

W ocenie Belki realizacja tego typu inicjatyw legislacyjnych może negatywnie wpłynąć na odporność banków na szoki i istotnie osłabić ich stabilność finansową.

Zdaniem Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w przyszłym roku istotny wpływ na polski sektor bankowy będzie miało zwiększenie opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także ewentualne wejście w życie tzw. ustawy o uporządkowanej likwidacji. "To niewątpliwie będzie znaczącym obciążeniem dla polskiego sektora bankowego" - ocenił.

Szef KNF dodał, że obciążenia dla całego sektora bankowego będą też większe z uwagi na sytuację SKOK-ów. "Jak wiadomo, zostało uruchomione 3,5 mld zł środków z BFG. Według naszej oceny, patrząc na niedobór środków własnych w całym sektorze, ok. 1,4 mld zł to jest wartość minimalna, żeby osiągnąć poziom ich wypłacalności" - mówił Jakubiak.

Zdaniem przewodniczącego KNF w tym przypadku wartością graniczną jest wartość depozytów gwarantowanych, która wynosi ok. 9 mld zł. "To może mieć wpływ na obciążenia banków w nadchodzącym okresie" - zaznaczył Jakubiak.

Wskazał jednak, że system bankowy w Polsce posiada duże zdolności adaptacyjne. "Wydaje się, że pomimo wszystkich obaw można patrzeć w przyszłość z punktu widzenia bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów, z nadzieją, że środki te będą tak jak do tej pory bezpieczne, a w przypadku sektora bankowego nie będzie trzeba wprowadzać mechanizmu resolution" - podsumował prezes KNF.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przestrzegał z kolei przed "przesadzaniem z obciążeniami nakładanymi na klientów banków i banki w krótkim czasie". "Nie można w krótkim okresie, bardzo intensywnie nakazać budowy buforów kapitałowych i jednocześnie przeznaczać ogromne środki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także ogromne wpłaty do systemu podatkowego, a jednocześnie oczekiwać, że sektor będzie wzrastał kapitałowo wraz ze wzrostem potrzeb polskiej gospodarki" - mówił Pietraszkiewicz.

"Nie testujmy w nieskończoność odporności sektora bankowego przez wprowadzanie różnych rozwiązań" - apelował prezes ZBP, dodając, że ma na myśli m.in. pomysł podatku bankowego.

Pietraszkiewicz przekonywał, że jest "przeciwny temu, żeby to bankowość ponosiła pełną odpowiedzialność i koszty restrukturyzacji niebankowych instytucji finansowych". Skrytykował też skutki wejścia w życie ustawy likwidującej Bankowy Tytuł Egzekucyjny. "Nie może być tak, żeby pozbawić sektor bankowy zdolności do dochodzenia należności" - mówił Pietraszkiewicz.

W X Kongresie Ryzyka Bankowego wzięli udział przedstawiciele polskich finansów, bankowości i instytucji publicznych. Wśród prelegentów byli: patron honorowy wydarzenia - prof. dr hab. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, a także patroni merytoryczni X Kongresu: Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, dr Jerzy Pruski, prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Gościem specjalnym był Rajdeep Dash, Global Expert z firmy McKinsey & Company, Inc. UK.


Żródło: Polska Agencja Prasowa SA

Udostępnij artykuł: