Nowe wzory oświadczeń majątkowych od 2 maja 2012

Samorząd

Spór o kształt nowych wzorów oświadczeń majątkowych dla pracowników samorządowych trwa od dłuższego czasu. Sprawa dotyczy szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych. Kancelaria Premiera chce aby nowe wzory oświadczeń majątkowych obowiązywały od 2 maja 2012 roku.

Głównym zarzewiem sporu jest konieczność ujawnienia dochodów małżonków osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Twierdzą oni, że jest to działanie naruszające ich prawo do prywatności.

Aktualna propozycja wzorów, przedstawiona przez KPRM w połowie lutego bieżącego roku, przywraca podział na część jawną (A) i niejawną (B). Do części B przeniesione zostały informacje w postaci adresów posiadanych nieruchomości oraz adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Składający oświadczenie będzie musiał wypisać części majątku znajdujące się w kraju i za granicą.

Rząd wycofał się natomiast z pomysłu podawania do publicznej wiadomości numeru PESEL oraz danych osób trzecich, które nie mają wpływu na określenie stanu majątkowego osoby składającej oświadczenie.

W załączniku publikujemy zmienione formularze oświadczeń z dnia 15 lutego 2012 roku.

1 Oświadczenie Gmina

2 Oświadczenie Powiat

3 Oswiadczenie Województwo

Żródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Udostępnij artykuł: