Nowe zasady przyznawania becikowego

Samorząd

Ministerstwo Pracy przesłało do Komitetu Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o becikowym. Wynika z niego, że świadczenie rodzinne wypłacane po urodzeniu dziecka będzie przyznawane według nowych zasad, a to oznacza, że nie będzie już, jak do tej pory, przysługiwało wszyskim rodzicom nowonarodzonych dzieci.

Ministerstwo Pracy przesłało do Komitetu Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o becikowym. Wynika z niego, że świadczenie rodzinne wypłacane po urodzeniu dziecka będzie przyznawane według nowych zasad, a to oznacza, że nie będzie już, jak do tej pory, przysługiwało wszyskim rodzicom nowonarodzonych dzieci.

Według nowej propozycji becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto w przeliczeniu na osobę. Poprzednia propozycja, którą Premier wygłosił podczas expose zakładała, że dodatek dostaną te rodziny, których dochód roczny nie przekracza 85 tys. zł.

Rządowe Centrum Legislacji wniosło jednak uwagi do tej propozycji, bowiem zakładała ona wyliczanie kryterium dochodowego "na rodzinę", a nie - jak jest to w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego - "na osobę". Kryterium dochodowe "na rodzinę" byłoby więc najbardziej korzystane dla rodzin wychowujących jedno dziecko. Rodzina wielodzietna, w której dwoje pracujących małżonków razem osiąga dochód nieznacznie przekraczający wskazany w projekcie próg, nie uzyska przedmiotowej zapomogi, mimo iż ich dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie może być znacznie niższy niż w rodzinie wychowującej jedno dziecko, spełniającej kryterium.

Obecnie becikowe przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od wysokości dochodu. Wnioski o przyznanie becikowego należy składać w formie pisemnej w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Od początku 2012 roku wymagane jest złożenie zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka od 10. tygodnia ciąży do porodu była pod opieką lekarską.

źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: