Nowe zobowiązania starostów – pełny wykaz nieruchomości publicznych

Samorząd

13 marca 2012 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz samorządów. Starostowie mają 66 miesięcy na uzupełnienie wykazu nieruchomości sektora publicznego. Czas ten liczy się jednak od 19 listopada 2007 roku.

13 marca 2012 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz samorządów. Starostowie mają 66 miesięcy na uzupełnienie wykazu nieruchomości sektora publicznego. Czas ten liczy się jednak od 19 listopada 2007 roku.

Uzupełniony wykaz ma zostać przekazany teleinformatycznie wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Nowelizacja wychodzi na przeciw prośbom samorządów, które wiele razy informowały, że mają trudności z realizacją zadania uzupełnienia wykazu na podstawie obowiązujących przepisów.

Rada Ministrów, aby pomóc starostom zobowiązała również marszałków, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mają oni obowiązek przekazać głównemu geodecie kraju dane, na podstawie których uzupełni on zestawienie zbiorcze dla całego kraju.

Przeprowadzona przez wojewodów kontrola obejmować będzie:
- obowiązek składania w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości sektora publicznego,
- obowiązek składania do sądów wniosków o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa.

Minister administracji i cyfryzacji ma przedstawić rządowi do końca I kwartału każdego roku uaktualnione zestawienie zbiorcze, a główny geodeta kraju ma przedstawić listę nieruchomości Skarbu Państwa i JST, dla których nie złożono wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: