Nowelizacja budżetu na 2020 rok: prezydent podpisał ustawę, deficyt podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł

Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą budżet państwa na 2020 r. - podała w piątek kancelaria prezydenta. Zgodnie z nowelizacją budżetu deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł.

Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą budżet państwa na 2020 r. - podała w piątek kancelaria prezydenta. Zgodnie z nowelizacją budżetu deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł.

Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej - do 508 mld zł. Dochody są szacowane na 398,7 mld zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe.

Spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 proc.

Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących na koniec roku ma wynieść 2,3% PKB.

Czytaj także: Nowelizacja budżetu 2020: Sejm odrzucił poprawki Senatu, deficyt podniesiony do 109,3 mld zł >>>

Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4 proc.

Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

Limit przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych ustalono na 180 mld  zł, a limit udzielanych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji na 500 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: