Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji podpisana

Samorząd

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała 16 listopada br. nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała 16 listopada br. nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Rozporządzenie umożliwi dokonanie podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środków w wysokości 450.000 tys. zł (po odliczeniu 0,25 % rezerwy), przeniesionych z rezerwy celowej nr 74 do części oświatowej subwencji ogólnej. Zostaną one podzielone na podstawie udziału wydatków poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w łącznych wydatkach samorządów na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanych w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. oraz wykazanych w sprawozdaniach Rb-28S.

Nowe regulacje wchodzą w życie z  dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia. W załączniku znajduje się tekst rozporządzenia.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: