Nowelizacja ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z podpisem prezydenta

Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Regulacje wejdą w życie 1 października 2018 r., podała Kancelaria Prezydenta.

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Regulacje wejdą w życie 1 października 2018 r., podała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej #Duda podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Regulacje wejdą w życie 1 października 2018 r. #ubezpieczenia #prawo

"Celem ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wdraża do systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, tj. dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive). Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały dokonać implementacji ww. dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r." - czytamy w informacji.Jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, Parlament Europejski zarekomendował Komisji Europejskiej utrzymanie terminu transpozycji dyrektywy 2016/97, wyznaczonego na dzień 23 lutego 2018 r., a także rozważenie przesunięcia terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy IDD na dzień 1 października 2018 r. O odroczenie okresu transpozycji i wejścia w życie dyrektywy 2016/97 do co najmniej 1 października 2018 r. do Komisji Europejskiej zwróciła się również grupa 16 państw członkowskich.

"Uzasadnienie tych wniosków stanowiła potrzeba zapewnienia branży ubezpieczeniowej czasu koniecznego do przygotowania się do prawidłowego stosowania dyrektywy 2016/97 oraz rozporządzeń delegowanych uzupełniających tę dyrektywę. Komisja Europejska zgodziła się uwzględnić wniosek Parlamentu Europejskiego i częściowo grupy państw członkowskich, by przesunąć na dzień 1 października 2018 r. termin, od którego państwa członkowskie mają stosować przepisy krajowe niezbędne do zapewnienia zgodności z dyrektywą IDD. Niezmieniony pozostał natomiast termin transpozycji dyrektywy (23 lutego 2018 r.)" - czytamy dalej.

Uchwalona w dniu 26 stycznia 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zmienia termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 23 lutego 2018 r. na dzień 1 października 2018 r. Z powyższą zmianą wiążą się:1) zmiana przepisu epizodycznego, zawartego w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, określającego dodatkowe wymogi dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczące produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu, polegająca na zmianie terminu stosowania tego przepisu – z dnia 22 lutego 2018 r. na dzień 30 września 2018 r.;2) zmiana przepisu przejściowego, zawartego w art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, przewidującego odbycie pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze, polegająca na wydłużeniu terminu odbycia tego szkolenia o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., podano także w a materiale."Przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli podmiotom działającym na rynku ubezpieczeniowym na lepsze dostosowanie się do nowych regulacji prawnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia" - podsumowała Kancelaria.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: