Nowi członkowie zarządu NBP: prezydent nominował Adama Lipińskiego i Martę Gajęcką

Kadry

Prezydent nominował Adama Lipińskiego i Martę Gajęcką na członków zarządu NBP ‒ poinformował PAP Biznes dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

NBP - Narodowy Bank Polski
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)

Prezydent nominował Adama Lipińskiego i Martę Gajęcką na członków zarządu NBP ‒ poinformował PAP Biznes dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

#AdamLipiński i #MartaGajecka, nowi członkowie zarządu #NBP mają zacząć sprawować swoje funkcje w listopadzie i styczniu #ZarządNBP @nbppl @prezydentpl

Według nieoficjalnych ustaleń RMF24, które jako pierwsze podało informację o nominacjach, nowi członkowie zarządu mają zacząć sprawować swoje funkcje w listopadzie i styczniu.

Adam Lipiński

Adam Lipiński był do tej pory sekretarzem stanu w KPRM, wiceprezesem partii Prawo i Sprawiedliwość i członkiem Komitetu Politycznego tej partii.

Wcześnie Lipiński był posłem na Sejm I kadencji (1991 - 1993). Uzyskał wówczas mandat z dolnośląskiej listy Porozumienia Centrum. Ponownie do Sejmu dostał się w 2001 r., z list PiS. Od tamtej pory nieprzerwanie zasiadał w ławach poselskich.

W 2006 r. został również szefem gabinetu politycznego ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Marta Gajęcka

Marta Gajęcka była do tej pory doradcą społecznym prezydenta.

Według strony internetowej kancelarii prezydenta Marta Gajęcka sprawowała funkcje m.in. wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, gdzie odpowiadała za finansowanie inwestycji w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Słowenii oraz w Bułgarii, a także za finansowanie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych w całej Unii Europejskiej.

Pełniła także funkcję wicegubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, prezesa Eques Investments TFI, partnera Ernst & Young w Polsce, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu.

Zarząd NBP

W skład kierującego działalnością NBP zarządu wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

Członków zarządu NBP powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Kadencja członka zarządu NBP trwa 6 lat.

Obecnie zarząd NBP tworzą:

prezes Adam Glapiński;

wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Marta Kightley;

wiceprezes Anna Trzecińska;

Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Szałamacha i Piotr Pogonowski.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: