IT@BANK 2018: nowi gracze na rynku i przyszłość sektora bankowego

Technologie i innowacje / Wydarzenia

Z Grzegorzem Kuliszewskim, Dyrektorem Sektora Finansowego w IBM Polska członkiem Rady Programowej IT@BANK 2018, wiceprzewodniczącym Forum Technologii Bankowych ZBP, rozmawia Karol Jerzy Mórawski.

Z Grzegorzem Kuliszewskim, Dyrektorem Sektora Finansowego w IBM Polska członkiem Rady Programowej IT@BANK 2018, wiceprzewodniczącym Forum Technologii Bankowych ZBP, rozmawia Karol Jerzy Mórawski.

#GrzegorzKuliszewski: Klienci są gotowi przenieść swoje relacje i utrzymywać je z tymi dostawcami, którzy ich lepiej rozumieją #ITBANK #IBM @MiesiecznikBANK

Karol Jerzy Mórawski: Współczesny rynek finansowy zmienia swe oblicze w szokującym tempie. Które aspekty owej transformacji, dokonującej się na wielu polach – technologicznym, ale również prawnym i organizacyjnym – mają szczególny wpływ na funkcjonowanie dla tradycyjnych banków?Grzegorz Kuliszewski: Wśród wyzwań rynkowych dla sektora finansowego olbrzymie znaczenie ma zmiana oczekiwań klientów, wzrost ucyfrowienia usług finansowych i związane z tym pojawianie się nowych graczy na rynku. Do tego dochodzi stała presja związana z zagrożeniem bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwojem cyberprzestępczości, olbrzymie i narastające wymagania związane z regulacjami oraz niedobór zasobów ludzkich.Bankowość przestała w obecnych czasach być sektorem gospodarki szczególnie atrakcyjnym dla młodych ludzi, dlatego coraz trudniej jest pozyskać potrzebne zasoby kadrowe. Jakie są konsekwencje powyższych wyzwań? Bankom coraz trudniej konkurować o kapitał, gdyż przestały być tak rentowne jak kiedyś.Klienci są gotowi przenieść swoje relacje i utrzymywać je z tymi dostawcami, którzy ich lepiej rozumieją. Mamy firmy, które usiłują agregować usługi i przejmują relacje z klientem, wdrażając rozwiązania chmurowe, sztuczną inteligencję, automatykę i blockchain.Dodatkowo wyzwania związane z bezpieczeństwem finansowym i fraudami powodują erozję zaufania klientów. Równocześnie stale rosną koszty zapewnienia zgodności z regulacjami.

W jaki sposób sektor bankowy powinien reagować na te wszystkie wyzwania, aby nie zostać zdominowanym i zmarginalizowanym przez podmioty spoza branży?Banki powinny odpowiedzieć sobie na następujące pytania: W jaki sposób osiągać ROE powyżej 12%, co jest niezbędne by spełnić oczekiwania rynku? W jaki sposób radykalnie obniżyć koszty? W jaki sposób przynosić wartość dla końcowych użytkowników? Jak budować platformy i ekosystemy, lub być ich częścią? Jak tworzyć bezpieczną architekturę rozwiązań? Jak ograniczyć koszty zgodności, wykorzystując narzędzia automatyzacji i sztucznej inteligencji? Ostatnią kwestią są potencjalne obszary rozwoju, które mogą wesprzeć banki w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania. Tu wchodzi w grę współtworzenie platform rynkowych oraz bycie ich orkiestratorem, budowniczym czy uczestnikiem, kompleksowa przebudowa modeli operacyjnych oraz pełna transformacja cyfrowa.Kluczowe wyzwania dla bankowości i wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu ugruntowania pozycji rynkowej, skutecznej rywalizacji z nowymi podmiotami oraz optymalnego zaspokojenia oczekiwań klienta będą tematem tegorocznej edycji IT@BANK 2018. Kongres odbędzie się 15 listopada br. w Hilton Warsaw Hotel. Więcej informacji na temat konferencji IT@BANK 2018
Udostępnij artykuł: