Nowi menedżerowie w PKO Banku Polskim

Tylko u nas

Dyrektorem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego został Filip Paszke. będzie odpowiadał za wzmocnienie pozycji rynkowej Domu Maklerskiego, a także dynamiczny rozwój w nowych segmentach. Do Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi dołączył Jacek Szugajew, który odpowiedzialny będzie za klientów sektora rolno-spożywczego.

Filip Paszke współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej w Domu Maklerskim BZ WBK. Następnie pełnił funkcję członka zarządu DM BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym. W ciągu ostatnich 2 lat pracował w Societe Generale na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach. W ciągu swojej wieloletniej kariery zawodowej brał udział w około 60 transakcjach na rynkach kapitałowych. Jest absolwentem Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Praca w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, jednym z najszybciej rozwijających się na rynku, jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. DM PKO bardzo szybko przeobraził się w nowoczesne biuro maklerskie, efektywnie konkurujące o klienta we wszystkich segmentach, co tym bardziej motywuje mnie do pracy nad jego dalszym rozwojem – mówi Filip Paszke

Na stanowisku Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zastąpił Grzegorza Zawadę, który został powołany do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jacek Szugajew objął stanowisko Dyrektora Departamentu Klienta Strategicznego Rolnictwo i Przemysł Spożywczy. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Zarządu Rabobank Polska. Jest absolwentem University of Stockholm oraz Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiadał za relacje z największymi firmami z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

źródło: www.pkobp.pl

 

Udostępnij artykuł: