Nowi prezesi w pięciu bankach spółdzielczych. Są gody KNF

Bankowość spółdzielcza

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Na posiedzeniu we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgody na powołanie pięciu prezesów banków spółdzielczych. Wydała też dwie decyzje odmowne.

#KNF wyraziła zgody na powołanie pięciu prezesów banków spółdzielczych. Wydała też dwie decyzje odmowne #BankiSpółdzielcze @uknf

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

– Macieja Kłosowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach,

– Marty Mielczarek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej,

– Joanny Sosnowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku,

– Dariusza Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi,

– Dariusza Roberta Wójcika na stanowisko Prezesa Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie.

Dwie decyzje odmowne

Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

– Agnieszki  Dzierzkiewicz  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu.

W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Agnieszka Dzierzkiewicz nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe.

– Andrzeja Lechończaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łebie.

W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Andrzej Lechończak nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe.

Udostępnij artykuł: