Nowi zastępcy przewodniczącego KNF

Kadry

Premier Mateusz Morawiecki powołał na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego nowych zastępców przewodniczącego KNF: Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, która obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 4 lutego 2019 r. oraz Rafała Mikusińskiego, który obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 11 marca 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Premier Mateusz Morawiecki powołał na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego nowych zastępców przewodniczącego KNF: Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, która obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 4 lutego 2019 r. oraz Rafała Mikusińskiego, który obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 11 marca 2019 r.

Premier @MorawieckiM powołał na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego @JacJastrzebski nowych zastępców przewodniczącego #KNF: Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską oraz Rafała Mikusińskiego @uknf

Jednocześnie premier odwołał z dniem 30 stycznia 2019 r. dotychczasowego zastępcę przewodniczącego KNF Andrzeja Diakonowa. Drugi dotychczasowy zastępca - Marcin Pachucki będzie pełnił funkcję do 10 marca 2019 r."Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, która w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialna za nadzór nad sektorem bankowym oraz sektorem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i Instytucji Płatniczych, jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Obecnie kieruje na SGH Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej dzisiaj Alior Bank poinformował, że Małgorzata Iwanicz - Drozdowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej banku ze skutkiem natychmiastowym.Rafał Mikusiński, który w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, jest związany z tym rynkiem od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 roku na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie, podano również.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: