Nowoczesne rozwiązania cyfrowe w bankach spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza

Przed FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, które odbędzie się 22 i 23 maja w Warszawie rozmawiamy ze Zdzisławem Kupczykiem, prezesem zarządu Banku BPS SA

Przed FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, które odbędzie się 22 i 23 maja w Warszawie rozmawiamy ze Zdzisławem Kupczykiem, prezesem zarządu Banku BPS SA

#ZdzisławKupczyk: Kluczowe projekty informatyczne rozpatrujemy w perspektywie całego zrzeszenia #BPS #ForumTechnologiiBS

Maciej Małek: Nowoczesne technologie to wyzwanie, szansa czy warunek dalszego rozwoju?Zdzisław Kupczyk: W dobie aktywności dynamicznie rozwijających się fintechów i perspektywy wejścia na rynek firm globalnych – tzw. GAFAA (Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba), które silnie kreują zachowania konsumenckie i społecznościowe, optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii jawi się jako kluczowe wyzwanie.Rzecz jasna, dla banków spółdzielczych to również szansa dynamicznego rozwoju. Szansa pozyskania klientów, zapewnienia im dobrze dopasowanych usług i produktów, a także usprawnienia organizacji procesów biznesowych.Jako zrzeszenie musimy nadążać za zmianami i rozwojem w tym obszarze. Przykładem niech będzie potrzeba szybkich i wygodnych usług płatniczych dopasowanych do oczekiwań współczesnych klientów. Już dziś korzystamy z Google Pay i dążymy do wdrożenia jeszcze w tym roku Apple Pay i BLIK.

Co, pana zdaniem, stanowi barierę w implementacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych?Przy implementacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych musimy pamiętać o kilku zagadnieniach. W skład Zrzeszenia BPS wchodzi 313 banków spółdzielczych, które mają różną skalę działalności, swoje specyficzne potrzeby i wymagania oraz różne możliwości organizacyjne i finansowe.Istotnym elementem każdego wdrożenia jest jego koszt. Na nowoczesne rozwiązania informatyczne można przeznaczyć dowolną ilość pieniędzy. Jednak dla nas kluczowe pozostaje osiągnięcie założonego efektu biznesowego i oczekiwanej korzyści dla naszych klientów.W tym wymiarze nie każde wdrożenie wydaje się uzasadnione. Czasem trzeba również zastanowić się nad najbardziej odpowiednim modelem implementacji, aby osiągnąć właściwy efekt skali.Dlatego najbardziej kluczowe projekty informatyczne rozpatrujemy w perspektywie całego zrzeszenia. Zespół Inicjatyw umożliwia nam nie tylko współdziałanie z bankami, ale też wymianę informacji z dostawcami kluczowych rozwiązań w ramach naszej grupy.

Jak budować efekt skali i na ile technologia stanowi motor oraz warunek utrzymania pozycji na rynku? Dla osiągnięcia oczekiwanego efektu skali ważne jest, aby implementacja technologii w perspektywie całego zrzeszenia była realizowana w dobrze przemyślanym modelu biznesowym.Już dziś zbudowany hub integrujący rozwiązania dla naszej grupy pokazuje korzyści wynikające w obszarze skali zarówno finansowej, jak i biznesowej – czyli możliwości posiadania przez bank spółdzielczy takiego rozwiązania. Uwzględnia wymogi regulacyjne i zapewnia rozwiązania spełniające wymagania całego zrzeszenia, pozwoli zatem odciążyć banki od obowiązku samodzielnego spełniania takiego wymogu.Prezentowany tekst jest fragmentem wywiadu, który ukaże się w majowym Raporcie Specjalnym Miesięcznika Finansowego BANK.
Udostępnij artykuł: