Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Odpowiedzi poszukajmy razem

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Jeden z węzłowych punktów dwudniowego spotkania koordynatorów projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, jakie odbyło się w salach recepcyjnych warszawskiego hotelu Gromada 20 i 21 maja, stanowiła debata z udziałem przedstawicieli instytucji partnerskich i wspierających jego realizację.

Jeden z węzłowych punktów dwudniowego spotkania koordynatorów projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, jakie odbyło się w salach recepcyjnych warszawskiego hotelu Gromada 20 i 21 maja, stanowiła debata z udziałem przedstawicieli instytucji partnerskich i wspierających jego realizację.

Maciej Małek

Szerokie spektrum doświadczeń i poglądów panelistów w połączeniu ze zróżnicowaną agendą problemów, które niżej podpisany zaproponował pod rozwagę, spotkały się z żywym zainteresowaniem zebranych, acz, jak to zwykle przy tego rodzaju okazjach bywa, zaplanowane w ramach bogatego i wypełnionego wielorakimi treściami programu 1,5 godz. rozmowy o stanie i perspektywach rozwojowych sektora bankowego w Polsce pozwoliło raczej naszkicować, niż wyczerpać katalog dokonań i wyzwań, jakie stoją przed całym środowiskiem.

Solidny fundament

Nieprzypadkowo rozmowę zainicjował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który odnosząc się do dokonań okresu transformacji, wskazał, że punkt startu nie pozwalał przypuszczać, że w tak krótkim czasie osiągniemy tak wiele. Znajduje to wyraz w sumie bilansowej, jakości portfela kredytowego, bezpieczeństwie obrotu, wolumenie produktów i usług. Wszystko to nie byłoby możliwe bez determinacji i porozumienia przedstawicieli różnych środowisk, w tym reformatorów w obozie ówczesnej władzy, którzy w opozycji znaleźli trudnego, ale jednoznacznie opowiadającego się za zbudowaniem nowoczesnej gospodarki rynkowej partnera. Zaczynaliśmy pozbawieni kadr, kapitału, praktycznej wiedzy o funkcjach i zadaniach nowoczesnych instytucji bankowych, aparatury prawnej i know-how. Dzisiaj wypełniamy wszelkie normy i standardy w tym względzie, co nie zmienia faktu, ze wiele, niekiedy bardzo wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Doktor Marta Penczar, z-ca dyrektora Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, potwierdziła te konstatacje wynikami prowadzonych cyklicznie od 15 lat w instytucie badań. Wskazują one jasno, że zróżnicowany i elastyczny polski system bankowy dobrze zniósł zawirowania na rynkach finansowych i dobrze wywiązał się z zadania dbałości o powierzone depozyty.

Potwierdzają to także wskaźniki zaufania. Dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej wskazał, że fundament bezpieczeństwa w obrocie bankowym stanowi baza danych, które nie tylko pozwalają weryfikować wiarygodność i rzetelność klientów banków, zarówno instytucjonalnych i indywidualnych, ale rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klientów w zakresie oferowanych produktów i funkcjonalności. Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej BPS Adam Dudek potwierdził tę konstatację w odniesieniu do klientów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: