Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Sonda

KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Majowe Forum Technologii Banków Spółdzielczych było okazją do oficjalnej inauguracji programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W jej ramach spotkali się koordynatorzy projektu z uczelni, partnerzy i firmy wspierające. Wymiana doświadczeń, oczekiwań i formułowanie zadań, jakie przed organizatorami stawiają beneficjenci, pozwoli - mamy nadzieję - w bieżącym roku akademickim jeszcze bardziej nasycić treścią zarówno dni otwarte, wykłady i prezentacje, jak i multimedialne formy przekazu realizowane w ramach projektu. Poniżej prezentujemy efekty sondy, jaką przy okazji spotkania w warszawskim hotelu Gromada przeprowadziliśmy.

Majowe Forum Technologii Banków Spółdzielczych było okazją do oficjalnej inauguracji programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W jej ramach spotkali się koordynatorzy projektu z uczelni, partnerzy i firmy wspierające. Wymiana doświadczeń, oczekiwań i formułowanie zadań, jakie przed organizatorami stawiają beneficjenci, pozwoli - mamy nadzieję - w bieżącym roku akademickim jeszcze bardziej nasycić treścią zarówno dni otwarte, wykłady i prezentacje, jak i multimedialne formy przekazu realizowane w ramach projektu. Poniżej prezentujemy efekty sondy, jaką przy okazji spotkania w warszawskim hotelu Gromada przeprowadziliśmy.

Andrzej Lech, prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, instytucji szkoleniowodoradczej sektora usług finansowych, działającej od ponad 20 lat. Jednym z programów edukacyjnych WIB w środowisku akademickim, wpisującym się w projekt Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, jest Konkurs BANRISK – Liga Akademicka, w którym zespoły studenckie uczą się zarządzania współczesnym bankiem, uczestnicząc w grze symulacyjnej. Program stanowi praktyczne uzupełnienie programu dydaktycznego uczelni wyższych kształcących przyszłych bankowców.

Panie prezesie jesteśmy na półmetku dwudniowego spotkania koordynatorów programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Wasze znaczące wsparcie i wkład merytoryczny decyduje o tym, że efekty zdają się odpowiadać oczekiwaniom beneficjentów, a nawet w niektórych obszarach je przekroczyły. Co zatem powinno się zdarzyć, abyśmy mieli szansę nie tylko rozwijać ten program, ale wpisać go w systemowe rozwiązania na wydziałach ekonomicznych?

– Tak, potwierdzam. Rzeczywiście rezultaty są zadowalające, ale tak to już jest, że takie efekty prowokują do czegoś jeszcze więcej. Byliśmy tu dzisiaj po pierwsze po to, żeby podziękować tym osobom, które w ramach tego programu pomagają uplasować Ligę Akademicką jako jeden z istotnych elementów całego programu. Nie jesteśmy jako Warszawski Instytut Bankowości formalnie uczestnikiem tego projektu, ale czujemy się jak najbardziej jego elementem, i to co raz bardziej. Mamy to przekonanie, że możemy ten projekt kontynuować z liczącymi się w nim uczelniami, zapraszać do niego co raz to nowe uczelnie, studentów. No i to jest ta propozycja, z którą przyszliśmy dzisiaj na spotkanie. Naszym zamiarem jest zacieśnienie bardziej bezpośrednich relacji, zbudowanie swoistej roli ambasadora. A więc pracownika naukowego, który będzie wsparciem zarówno dla nas w relacjach z uczelniami, jak i dla studentów, którzy będą aspirowali do uczestnictwa w tym programie. Chcielibyśmy te relacje zbudować, uczynić je trwałymi i stworzyć też nowe propozycje dla tych nauczycieli akademickich, którzy takiej roli ambasadora się podejmą. To, co mogę zapewnić, to że następna edycja projektu będzie się zaczynała po wakacjach, a my będziemy rekrutować nowe zespoły do kolejnej edycji Ligi Akademickiej.

Mariusz Mazurkiewicz, dr inż., adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Politechniki Wrocławskiej. Prodziekan wydziału w latach 2005-2012, od 2012 z-ca dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, od 2014 dyrektor programu Wrocław Ponts MBA. Koordynator projektów Inżynier XXI wieku oraz Informatyka dla zrównoważonej gospodarki od 2012 r. w ramach programu POKL

Dlaczego otworzyliście nowy kierunek studiów? Z myślą o kim i co on oferuje?

Politechnika Wrocławska dostrzega potrzebę dalszego, ustawicznego kształcenia absolwentów. Nasi absolwenci to oczywiście inżynierowie, którzy często robią karierę w szeroko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: