Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Pragniemy zaspokajać potrzeby klientów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom

BANK 2022/09

Chcąc zachęcić mieszkańców polskich gmin do angażowania się w bankowość spółdzielczą, należałoby dokonać istotnych zmian w prawie podatkowym, przepisach nadzorczych, a przede wszystkim kreować odpowiednie postawy społeczne, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy do kwestii członkostwa podchodzą całkiem inaczej niż ich rodzice – twierdzi Agnieszka Mroszczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Rozmawiał z nią Karol Materna.

Fot. Archiwum prywatne

Chcąc zachęcić mieszkańców polskich gmin do angażowania się w bankowość spółdzielczą, należałoby dokonać istotnych zmian w prawie podatkowym, przepisach nadzorczych, a przede wszystkim kreować odpowiednie postawy społeczne, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy do kwestii członkostwa podchodzą całkiem inaczej niż ich rodzice – twierdzi Agnieszka Mroszczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Rozmawiał z nią Karol Materna.

W obliczu bezprecedensowych wyzwań dla sektora Bank Spółdzielczy w Jordanowie radzi sobie doskonale, na co wskazuje m.in. zbalansowany portfel aktywów i malejący poziom kredytów nieregularnych. To jedne z przesłanek, które zadecydowały o przyznaniu wyróżnienia w kategorii „Bank progresywny o sumie bilansowej ponad 500 mln zł”. Gdzie tkwi sekret uzyskania tak dobrych rezultatów w niesprzyjających uwarunkowaniach?

– Stało się tak dzięki realizacji polityki stabilnego rozwoju działalności banku, jak również znajomości lokalnego rynku i klientów, z którymi współpracujemy. Pragniemy zaspokajać ich potrzeby i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Działamy na terenie województwa małopolskiego, a od niedawna również i śląskiego. Są to bardzo dobrze rozwinięte regiony, dysponujące dużym potencjałem. Nasz bank posiada wieloletnie doświadczenie, działa bowiem od ponad 141 lat. Realizowana przez naszą instytucję polityka kredytowa przyniosła oczekiwane efekty, dzięki niej ograniczyliśmy ryzyko kredytowe, a przede wszystkim poprawiliśmy jakość portfela ekspozycji nieregularnych. Dokonaliśmy zmiany struktury aktywów na rzecz zwiększenia udziału klientów indywidualnych w portfelu kredytowym, co pozytywnie przełożyło się na wynik finansowy banku.

Czy dziś, kiedy stopy procentowe nie nadążają za inflacją, tradycyjny, depozytowo-kredytowy model może jeszcze być podstawowym źródłem przychodów dla banków spółdzielczych, i na ile powinien być uzupełniony o pozaodsetkowe źródła przychodów? A skoro o nich mowa, to na których segmentach rynku bank powinien się koncentrować, by w pełni wykorzystać swój potencjał, nie umniejszając przy tym podstawowej działalności?

– W obecnej sytuacji makroekonomicznej model depozytowo-kredytowy w dalszym ciągu stanowi podstawowe źródło przychodów banków spółdzielczych, niemniej zostały one zmuszone do pozyskiwania dodatkowych pozaodsetkowych źródeł przychodów. Tak też czyni nasz bank. Od 2010 r. współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przeszkoliliśmy wielu pracowników we wszystkich placówkach banku. Z roku na rok przychody z tytułu sprzedaży ubezpieczeń wzrastają. Obecnie pracownicy sprzedażowi oferują polisy na życie i produkty majątkowe z oferty 11 towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto podpisaliśmy umowy o współpracy w zakresie faktoringu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: