Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Bariery restrukturyzacji polskiej bankowości spółdzielczej na tle opinii spółdzielców i lokalnych środowisk

BANK 2019/03

Od pewnego czasu coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat zagrożeń o charakterze egzystencjalnym i konieczności restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Już w 2017 r. powstała inicjatywa ZBP i KZBS zorganizowania specjalnej konferencji kadry kierowniczej bankowości spółdzielczej, która odbyła się w styczniu 2018 r. w Józefowie.

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego przedstawił na niej diagnozę sektora i możliwe kierunki reform (tekst dostępny: http://alterum.pl/uploaded/Raport%20BS-y%20marzec%202018-1.pdf). Powyższa konferencja zakończyła się wieloma rekomendacjami, z których udało się zrealizować tylko część, i to tych o mniejszym znaczeniu strategicznym. W styczniu 2019 r. odbyła się druga edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Generalnie stan sektora i to, do czego należy dążyć, są znane, powtarzane z roku na rok, a nierozwiązane problemy pozostają i narastają. Dlatego też w ALTERUM postanowiliśmy zadać zasadnicze pytanie, dlaczego oczekiwane w sektorze zmiany nie następują w zadowalającym tempie i nowy raport dedykować temu problemowi. W tym celu przeprowadzone ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: