Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Edukacja Ekonomiczna: Bankowość spółdzielcza a edukacja

BANK 2019/09

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” przeprowadzone w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych wskazuje, że jedynie 9% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą.

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” przeprowadzone w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych wskazuje, że jedynie 9% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą.

Nisko swoje podstawy znajomości ekonomii oceniają młodzi w wieku 18–34 lata (57% wskazań). Również mieszkańcy wsi wskazywali braki swojej wiedzy w tym obszarze – 58% osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętny. Z badania wynika również, że dla połowy respondentów to banki i inne instytucje finansowe są ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej. Za najbardziej preferowaną formę nauki (68%) podstaw finansów, bankowości czy inwestowania uznano spotkania bezpośrednie, szczególnie lekcje i wykłady.Banki spółdzielcze znają potrzeby ludzi w swoich regionach i od lat podejmują działania edukacyjne. Dla przykładu ponad 150 banków uczestniczy w Projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL. W 2013 r., kiedy Warszawski Instytut Bankowości uruchamiał projekt, współpracę podjęło 11 banków, w tym cztery spółdzielcze. Zwiększenie w ciągu siedmiu lat liczby partnerów do 175 banków, z czego ponad 150 to banki spółdzielcze pokazuje skalę i możliwości zaangażowania banków, których siłą jest znajomość lokalnego rynku. Realizacja Projektu BAKCYL zapewnia edukację młodych ludzi w zakresie praktycznych finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w najbardziej pożądanej formie bezpośrednich spotkań z praktykami.

Projekt ma już sprawdzoną metodologię, opartą na zaangażowaniu bankowców, którzy w formule wolontariatu prowadzą lekcje w szkołach. Do swojej roli są przygotowywani przez organizatora – Warszawski Instytut Bankowości. W trakcie szkolenia wolontariusze zapoznają się z programami lekcji, poznają specyfikę pracy z uczniami i ćwiczą umiejętności trenerskie, przede wszystkim wystąpień publicznych. Lekcje BAKCYLA są przygotowane z uwzględnieniem podstawy programowej na dwóch poziomach nauczania – w klasach VI–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.Możliwość pójścia do szkoły w swoim lokalnym środowisku, krzewienia wiedzy finansowej i kształtowania postawy bezpiecznego zarządzania i planowania finansów jest dla wolontariuszy źródłem satysfakcji. Jednocześnie, w perspektywie kilku lat, daje efekty w postaci świadomych klientów banków. Klientów, którzy nie generują obciążenia banku zagrożonymi kredytami i postępują ostrożnie, z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka.

Dla szkół i rodziców uczniów ważne jest, że lekcje są pozbawione elementów sprzedażowych. Wolontariusze, prowadząc zajęcia, nie informują, z jakiego są banku i nie omawiają konkretnych produktów bankowych. Celem zajęć jest wykształcenie postaw, zachęcenie do poszukiwania wiedzy i przedsiębiorczej postawy w życiu. Nauczyciele uczniów podkreślają, że wielką wartością jest sposób prowadzenia lekcji przez praktyków bankowych i dziękują przede wszystkim za: „… cenne doświadczenia poznawcze, inspirujące przykłady, fantastyczne warsztaty, moc ciekawych informacji.”, „Interesujące zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz aktywizowanie ogółu uczniów.”, „… bardzo sympatyczne, motywujące uczniów do zajęć, przyjazne.”Młodych ciekawią nowe technologie, nowinki inwestycyjne i wizja szybkiego zarobku, jednak nie mają oni podstaw wiedzy i wykształconej potrzeby uczenia się przez całe życie. Wolontariusze mają świadomość, że właśnie pomogli 25 młodym osobom, a pośrednio także ich rodzicom i dziadkom. To powód do osobistej satysfakcji, a w skali całego projektu i realizowanych rocznie 2000 lekcji dla 45 tys. uczestników, to źródło zadowolenia dla całego sektora bankowego.
Banki spółdzielcze w BAKCYLU – liderzy w roku szkolnym 2018/2019Najwięcej przeprowadzonych lekcji
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Zatorze
 • Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
 • Orzeszko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie
 • Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
 • Bank Spółdzielczy w Izbicy
 • Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
 • Bank Spółdzielczy w Toruniu
Największa liczba wolontariuszy
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Więcborku
 • Bank Spółdzielczy w Koronowie
 • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
 • Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Najdłuższy staż w projekcie:
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
Banki, które dołączyły do projektu w roku 2018/2019
 • Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
 • Bank Spółdzielczy w Więcborku
 • Bank Spółdzielczy w Chodzieży
 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
 • ETNO Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radziechowach-Wieprzu
 • Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
 • Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
 • Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
 • Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
 • Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy
 • Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
 • Bank Spółdzielczy w Barcinie
 • Bank Spółdzielczy w Tucholi
 • Bank Spółdzielczy w Jarocinie
 • Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
 • Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
 • Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P.Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie
 • Bank Spółdzielczy w Kobierzycach
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
 • Bank Spółdzielczy w Jutrosinie
 • Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
 • Bank Spółdzielczy w Przysusze
 • Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie
 • Bank Spółdzielczy w Jasionce
 • Vistula Bank Spółdzielczy
Udostępnij artykuł: