Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FLBS | Postforumowe reminiscencje

BANK 2021/11

„Obyś żył w ciekawych czasach” – to powiedzenie raczej nie ma pozytywnego wydźwięku, przynajmniej, jeżeli odnieść je do podstaw funkcjonowania instytucji finansowych. Choć nie było to nawet pobocznym wątkiem tegorocznego Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej, moja reminiscencja dyskusji przywiodła mi właśnie takie skojarzenie.

fot. adobe stock

„Obyś żył w ciekawych czasach” – to powiedzenie raczej nie ma pozytywnego wydźwięku, przynajmniej, jeżeli odnieść je do podstaw funkcjonowania instytucji finansowych. Choć nie było to nawet pobocznym wątkiem tegorocznego Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej, moja reminiscencja dyskusji przywiodła mi właśnie takie skojarzenie.

Sławomir Czopur
Dr nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na jego Wydziale Ekonomicznym. Autor i współautor publikacji dotyczących kapitałów finansowych banków, adekwatności kapitałowej i zmian strukturalnych w sektorze bankowości spółdzielczej. Specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości bankowej. Od ponad 30 lat związany zawodowo z sektorem bankowości spółdzielczej. Początkowo jako specjalista, następnie główny księgowy i członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, od 2013 r. jako ekspert Banku Polskiej Spółdzielczości SA uczestniczył w pracach ministerialnych i komisjach sejmowych nad projektami ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie bankowości spółdzielczej. Współorganizator systemu ochrony w Zrzeszeniu BPS. Od 2016 r. prezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Przewidywalność zmian, jakie zachodzą w naszym otoczeniu jest podstawą stabilnego funkcjonowania. Twórca porzekadła, które wywodzi się z kultury wschodniej, chyba nawet nie przypuszczał jak „czasy” mogą z biegiem wieków stać się bardzo „ciekawe”, zmienne i mało przewidywalne. A może to my jako społeczeństwo uśpiliśmy naszą czujność obserwacją stałego wzrostu i dobrobytu, który udało się wypracować.

Szok cywilizacyjny

W minionych trzydziestu latach zanotowaliśmy skok cywilizacyjny, nie tylko technologiczny, za którym coraz trudniej nadążyć znacznej części naszego społeczeństwa, ale i społeczno-ekonomiczny. Wrośliśmy w dosyć wygodną rzeczywistość, która pandemia w znaczący sposób zburzyła. Wydarzenia z początku 2020 r., na które, jak pokazały kolejne tygodnie, nie byliśmy przygotowani, diametralnie zmieniły sposób życia i w przyspieszonym tempie przemodelowały gospodarkę światową, dotykając także spółdzielczego sektora bankowego.

Przewidywalność zupełnie nam uciekła. Nie tylko nie byliśmy w stanie określić, jak będziemy w najbliższym czasie działać, ale czy w ogóle uda się wrócić do dotychczasowego modelu pracy. Powszechność pandemii i jej światowy zasięg zaburzył wszystkie więzi gospodarcze i pozrywał pieczołowicie budowane łańcuchy dostaw. Efekty odczuwamy do dzisiaj i pewnie jeszcze przez długi czas będziemy odczuwać. Rosnąca inflacja, powszechne braki towarów, co przy naszym przyzwyczajeniu do pełnych sklepowych półek nie jest zjawiskiem typowym, a dla banków niepewność warunków, w jakich będą prowadziły swoją działalność w najbliższym czasie. Poziom stóp procentowych, przewidywalność zapotrzebowania na kredyty, skala wpływu pandemii na kondycję naszych klientów i spłacalność kredytów zaburzają wszystkie trendy i modele, jakie wypracowaliśmy przez lata.

Wziąć sprawy we własne ręce

Czy jako sektor bankowości spółdzielczej powinniśmy pozostać w wyczekiwaniu na rozwój sytuacji i nie podejmować większych decyzji do czasu wykrystalizowania obrazu gospodarki i otoczenia społecznego? Wprost przeciwnie, nasza pozycja w porządkującej się powoli gospodarczej rzeczywistości będzie taka, jak ją ukształtujemy. Z satysfakcją obserwuję zarządy banków spółdzielczych, które pomimo trudności i niepewności szybko podjęły działania zaradcze, i już dzisiaj powróciły na ścieżkę rozwoju. Na pewno wymaga to dużej determinacji, ponieważ czasami wiąże się z niepopularnymi decyzjami. Trzeba dostosować koszty do obniżonych przychodów, a to często oznacza ograniczenie zatrudnienia lub bardziej elastyczny tryb pracy. Alternatywą jest poszukiwanie nowych przychodów, zmiana taryf opłat i prowizji, wejście na nowe rynki i przyspieszony kurs wdrażania innowacyjnych produktów, wreszcie przyciągnięcie nowych klientów, co przy konkurencyjnym rynku nie jest proste i najczęściej wiąże się z wyrwaniem klienta konkurencji.

W wielu przypadkach udało się renegocjować umowy na obsługę jednostek samorządu terytorialnego i wreszcie urealnić przychody do poziomu kosztów, jakie są przez banki spółdzielcze przy tej obsłudze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: