Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Instytucje w Niemczech | Pewne jak w banku. Spółdzielczym

BANK 2021/04

Od niepamiętnych czasów cieszą się reputacją instytucji zaufania publicznego. Są postrzegane jako podmioty szczególnie wiarygodne i rzetelne – przez organy administracji państwowej, inwestorów, innych graczy na rynku finansowym, a przede wszystkim przez klientów. Wiadomo, w banku bezpieczniej.

Fot. dlyastokiv/stock.adobe.com

Od niepamiętnych czasów cieszą się reputacją instytucji zaufania publicznego. Są postrzegane jako podmioty szczególnie wiarygodne i rzetelne – przez organy administracji państwowej, inwestorów, innych graczy na rynku finansowym, a przede wszystkim przez klientów. Wiadomo, w banku bezpieczniej.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zaufanie klientów do banków bazuje na przeświadczeniu, że instytucje te postępują zgodnie z obowiązującymi na rynku finansowym regułami gry: zwrócą w terminie zdeponowane u nich pieniądze, prawidłowo zrealizują przyjęte zlecenia płatnicze, wywiążą się z podjętego zobowiązania udzielenia kredytu itp. Towarzyszy temu oczekiwanie, że będą przy tym respektować zasady etyczne i prawa konsumenckie, a także nie wykorzystają przewagi finansowej i prawnej nad klientami dla realizacji niekorzystnych dla konsumentów transakcji.

Zaufanie klientów do banku wzmacniają rozwiązania prawne i organizacyjne, takie jak:

 • konieczność spełnienia określonych wymogów kapitałowych, personalnych i organizacyjnych jako warunku uzyskania zezwolenia na tworzenie banku i podjęcie przezeń działalności operacyjnej;
 • ciągłe nadzorowanie działalności bankowej przez państwo, z możliwością ingerencji organów nadzorczych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanych transakcjach;
 • zobowiązanie banków i ich pracowników do przestrzegania tajemnicy bankowej;
 • gwarancja zwrotu klientom, w razie upadłości banku, środków ulokowanych w nim do równowartości 100 tys. euro.

Jak cię widzą, tak cię piszą… a nawet kontrolują

Zaufanie stanowi kluczową składową i niezbędny warunek dobrej reputacji każdego podmiotu gospodarczego, a w szczególności instytucji rynku finansowego. To właśnie dobre opinie o banku, w szczególności rekomendacje ze strony jego klientów, zwiększają zaufanie do instytucji, podczas gdy zła reputacja nie tylko zniechęca do korzystania z usług danego podmiotu, ale również jest przesłanką zwiększenia regulacji ze strony władz nadzorczych.

Dobra reputacja, jaką cieszy się bank na rynku, jest rezultatem satysfakcjonujących doświadczeń klientów z jego produktami, wysokiej jakości obsługi w placówkach bankowych, a w przypadku lokalnej instytucji finansowej liczy się także jej zaangażowanie w sprawy tamtejszej społeczności.

Dobre imię to najcenniejsze aktywo

Reputacja jest dla każdego banku najistotniejszym dobrem niematerialnym, jest ona jednak bardzo krucha i wrażliwa na niekorzystne zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Dobre imię buduje się przez lata, a utracić je można bardzo szybko z powodu chybionych decyzji kierownictwa banku, błędów popełnionych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: