Nowoczesny Bank Spółdzielczy | IPS | Pięć lat i co dalej?

BANK 2021/01

Minęło pięć lat od wydania przez KNF decyzji o uznaniu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz powołania Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, której pracami przyszło mi kierować. W życiu organizacji to niewiele, ale jeśli zważyć, że niełatwa droga do powołania podmiotu umacniającego relacje banków zrzeszonych w obszarze zarządzania ryzykiem i budowy spójnego systemu bezpieczeństwa w ramach zrzeszenia była tyleż wynikiem wymogów regulacyjnych, co efektem zbiorowej refleksji środowiska, można stwierdzić, że założone na początku cele udało się zrealizować.

Minęło pięć lat od wydania przez KNF decyzji o uznaniu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz powołania Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, której pracami przyszło mi kierować. W życiu organizacji to niewiele, ale jeśli zważyć, że niełatwa droga do powołania podmiotu umacniającego relacje banków zrzeszonych w obszarze zarządzania ryzykiem i budowy spójnego systemu bezpieczeństwa w ramach zrzeszenia była tyleż wynikiem wymogów regulacyjnych, co efektem zbiorowej refleksji środowiska, można stwierdzić, że założone na początku cele udało się zrealizować.

Sławomir Czopur
Prezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości bankowej. Doktor nauk ekonomicznych, autor i współautor publikacji w zakresie kapitałów banków, adekwatności kapitałowej i zmian strukturalnych w sektorze bankowości spółdzielczej.
Od ponad 30 lat związany zawodowo z sektorem bankowości spółdzielczej. Początkowo jako specjalista, następnie główny księgowy i członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Od 2013 r., jako ekspert Banku Polskiej Spółdzielczości, uczestniczył w pracach ministerialnych i komisjach sejmowych nad projektami ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie bankowości spółdzielczej. Od 2016 r. prezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.


Siłę banków tworzących System Ochrony Zrzeszenia BPS obrazują liczby bezwzględne oraz wydolność organizacyjna, jaką udało się w tym czasie osiągnąć. Poczynając od akumulacji kapitałów, które w ujęciu zagregowanym przekroczyły 7 mld zł; aktywa, które na koniec 2020 r. przekroczyły 100 mld zł; przez system funduszy pomocowych zapewniających wypłacalność i stabilność funkcjonowania, wypracowanie infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej, ujednoliconych mechanizmów zarządzania ryzykiem, metodyk audytów realizowanych w sposób scentralizowany, po wsparcie procesów naprawczych i zasileń płynności w sytuacjach kryzysowych. Te pięć lat to okres budowania sprawnego systemu zapewniającego bezpieczne i stabilne działanie 326 instytucji finansowych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Na uwagę zasługuje fakt, że wszelkie incydenty, jakie wystąpiły w sektorze w ostatnich latach dotyczyły podmiotów spoza Systemu Ochrony, co tylko potwierdza słuszność wyboru drogi budowy systemu bezpieczeństwa w ramach Zrzeszenia BPS.

Ciągłe wyzwania

Nie bez znaczenia dla uzyskanych efektów była współpraca z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, który znaczącą część składek wnoszonych na system sieci bezpieczeństwa alokował w ramach odpisów na wzmocnienie potencjału pomocowego Systemu Ochrony.

Praca w jednostce zarządzającej zrzeszeniowym Systemem Ochrony to ciągłe wyzwania. Życie nie zna pustki i stale koryguje stabilność, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: