Nowoczesny Bank Spółdzielczy | IT | Technologia to środek do celu, ale jej zrozumienie jest warunkiem postępu

BANK 2021/04

O celach i efektach cyfrowej transformacji z Dariuszem Konofalskim prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, rozmawiali Wiesław Warski i Konrad Machowski.

Dariusz Konofalski. Fot. BS Płońsk

O celach i efektach cyfrowej transformacji z Dariuszem Konofalskim prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, rozmawiali Wiesław Warski i Konrad Machowski.

Nasz rozmówca, podobnie jak grono najbliższych współpracowników, reprezentuje pokolenie, które przeszło wszystkie szczeble bankowego rzemiosła, także w bankach komercyjnych, by przejąć stery od tych, którzy tworzyli zręby nowoczesnej bankowości od zarania polskiej transformacji. Dzisiaj w obliczu nowych wyzwań zdają najtrudniejszy zawodowy egzamin.

Kiedy powstała koncepcja cyfrowej transformacji zarządzanego przez pana banku i jak doszło do wyboru partnera?

– W naszym otoczeniu społeczno-gospodarczym i w sferze publicznej dokonuje się niezwykle dynamiczna transformacja cyfrowa. Zmieniają się technologie, a w ślad za nimi preferencje klientów i sposoby korzystania z produktów i usług. Banki muszą być na bieżąco z tymi trendami, by nie wypaść z rynku ani nie ulec marginalizacji. Rozumiemy tę potrzebę i, obserwując otoczenie, od kilku lat szukamy w Banku Spółdzielczym w Płońsku optymalizacji kosztowych. Możemy to osiągnąć dzięki automatyzacji procesów i wprowadzaniu różnych udoskonaleń. Na bieżąco weryfikujemy strategię działania, dostosowując ją do otaczającej rzeczywistości i oczekiwań najbardziej wymagających klientów. W miarę posiadanych zasobów, możliwości i środków finansowych sukcesywnie wdrażamy nowe technologie.

Analiza posiadanych zasobów technologicznych wykazała, że dotychczasowy bankowy system informatyczny nie spełniał oczekiwań, stając się kluczową barierą dalszego rozwoju. Wykluczał sprawną integrację z dostępnymi narzędziami, pozwalającymi na usprawnienie pracy, aby zatem osiągnąć pożądany efekt, potrzebny był dodatkowy integrator systemów. Ogromnym utrudnieniem była konieczność dbania o infrastrukturę sprzętową, utrzymanie serwerowni (pomieszczenia, energia, telekomunikacja), zapewnienie licencji oprogramowania systemowego i narzędziowego (systemy operacyjne, bazy danych) i wsparcie tych systemów oraz zapewnienie aktualizacji oprogramowania i aplikacji biznesowych. Do czasu migracji nowego systemu administrowaliśmy też aplikacjami biznesowymi, dokonywaliśmy operacji zamknięcia dnia, miesiąca i roku.

Dostrzegaliśmy dużą konkurencję na rynku usług bankowych, dlatego też priorytetem stało się zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów, poprawienie efektywności działania, przyśpieszenie i zautomatyzowanie procesów. Do tego potrzebowaliśmy nowoczesnego, kompleksowego, otwartego, funkcjonalnego i rozwojowego systemu core’owego oraz narzędzi informatycznych. Chcieliśmy posiadać system funkcjonalny i bezpieczny oraz w szeroki sposób umożliwiający integrację. Szczególnie zależało nam na zautomatyzowaniu i tym samym przyśpieszeniu czaso- i pracochłonnych procesów, jak zakładanie rachunków, lokat czy udzielanie kredytów gotówkowych. Procesy backofficowe w miarę możliwości chcieliśmy oddać w zarządzanie profesjonalistom, którzy zapewnią odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

W drugiej połowie 2018 r. udało nam się zachęcić osiem banków spółdzielczych do poszukiwania wspólnego rozwiązania informatycznego. Wiedzieliśmy o systemie def-3000, używanym jako Zintegrowane Rozwiązanie Zrzeszeniowe w SGB, wystąpiliśmy zatem z prośbą o ofertę do Asseco Poland SA. Zależało nam na sprawdzonym rozwiązaniu i partnerze dysponującym potencjałem rozwojowym, a przy tym znającym specyfikę sektora. Zaproponowano nam innowacyjne rozwiązanie chmurowe, w którym każdy z banków nie będzie potrzebował szerokiej infrastruktury i kosztownych licencji. Zarówno główny, jak i zapasowy serwer miały być w lokalizacjach Asseco, a poszczególne instytucje komunikowałyby się z nimi przez łącza internetowe. Takie rozwiązanie pozwoli na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: