Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Jubileusz | 160-lecie Banku Spółdzielczego w Brodnicy

BANK 2022/04

Sala toruńskiej Jordanki gościła uczestników uroczystego koncertu jubileuszowo-charytatywnego, jaki odbył się 24 marca w związku ze 160. rocznicą powołania Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem tak doniosły jubileusz wymagał godnej oprawy.

Zdjęcia: BS w Brodnicy

Sala toruńskiej Jordanki gościła uczestników uroczystego koncertu jubileuszowo-charytatywnego, jaki odbył się 24 marca w związku ze 160. rocznicą powołania Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem tak doniosły jubileusz wymagał godnej oprawy.

Licznie przybyłych gości – członków i interesariuszy banku, przedstawicieli lokalnych samorządów, władz administracyjnych i parlamentarzystów, załogę banku, a także przybyłe z całego kraju delegacje, reprezentujące spółdzielcze instytucje finansowe powitali przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Pesta i prezes Zarządu – Aleksander Mikołajczak.

Zdjęcia: BS w Brodnicy

Przewodniczący Rady Nadzorczej podkreślił, że społeczność banku, jaką tworzą członkowie, interesariusze, klienci, partnerzy oraz dostawcy produktów i usług, ma słuszne powody do dumy, gdyż dotychczasowy dorobek budowany przez pokolenia dobrze rokuje na przyszłość. Z kolei prezes Aleksander Mikołajczak wskazał, że scenariusz jubileuszu skorygowało samo życie, a konkretnie rosyjska agresja w Ukrainie, stąd zmiana formuły koncertu i alokacja na potrzeby uchodźców środków, pierwotnie przeznaczonych z woli partnerów – Compensa, Generali i Visa – na dofinansowanie rocznicowej uroczystości.

Przypominając ojców założycieli banku, z sędzią Mieczysławem Łyskowskim – inicjatorem powołania Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców Miasta Brodnicy, wskazał, że ideą projektu była nie tylko ochrona interesów rzemieślników i przemysłowców w okresie zaborów, ale obrona polskiej tradycji, kultury i języka w warunkach forsowanej przez pruskiego zaborcę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: