Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Komunikacja z Klientem | Nowa normalność będzie bazować na doświadczeniach czasu pandemii

BANK 2021/05

Kontynuujemy rozmowę dedykowaną cyfrowej transformacji. Tym razem podjęliśmy próbę nakreślenia mapy drogowej priorytetów bankowości lokalnej w warunkach nowej normalności. Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Dariusz Konofalski już dziś bowiem buduje nowy ład informacyjny z wykorzystaniem interaktywnych kanałów komunikacji z klientem.

Fot. BS Płońsk

Kontynuujemy rozmowę dedykowaną cyfrowej transformacji. Tym razem podjęliśmy próbę nakreślenia mapy drogowej priorytetów bankowości lokalnej w warunkach nowej normalności. Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Dariusz Konofalski już dziś bowiem buduje nowy ład informacyjny z wykorzystaniem interaktywnych kanałów komunikacji z klientem.

Skupiacie się na przygotowaniu modelu funkcjonowaniu banku po pandemii. Co zatem stanowić będzie twarde jądro takiej konstrukcji?

– Światowa pandemia koronawirusa i związane z nią zamrożenie części gospodarki w znacznym stopniu przyczyniły się do przeniesienia obrotu gospodarczego do internetu. Obecnie branża e-commerce przeżywa wielki rozkwit. Klienci znacznie częściej niż dotychczas kupują przez internet, i może to być długofalowo nowym trendem, który z nami pozostanie już na stałe. Pandemia przyśpieszyła również rozwój kanałów cyfrowych, pracę nad rozwiązaniami, które ułatwiają zdalne bankowanie klientów. Kluczowe stało się szybkie dostosowywanie działalności instytucji finansowych do nowej rzeczywistości – tak poprzez przeniesienie procesów do samoobsługi w internecie, jak i uruchomienie bankowości mobilnej.

Dziś wzrosło znaczenie komunikacji zdalnej z klientem, a także pracy zdalnej. Bank Spółdzielczy w Płońsku jest w trakcie wdrażania nowych technologii i tym samym przyśpieszy procesy oraz zoptymalizuje koszty. Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest praca zdalna niektórych zespołów w naszym banku. Obserwujemy poprawę ich wydajności i wzrost zadowolenia pracowników, szczególnie tych, którzy wcześniej dojeżdżali do pracy z odległych miejscowości, ponosząc koszty i tracąc czas na dojazdy. Myślę, że po pandemii utrzymamy możliwość pracy zdalnej niektórych pracowników.

Kolejnym wyzwaniem będzie przystosowanie się banków do funkcjonowania w środowisku bardzo niskich stóp procentowych, podjęcie działań restrukturyzacyjnych poprzez obniżanie kosztów i wzrost przychodów prowizyjnych i z opłat. Nawet przy niskich stopach procentowych popyt na kredyt i tak prawdopodobnie zostanie ograniczony z uwagi na dużą niepewność na rynku. Będziemy doskonalili naszą politykę cenową i zwiększali znaczenie opłat i prowizji.

Po okresie pandemii spodziewany jest możliwy wzrost ryzyka kredytowego. Stopniowo wycofywane będą instrumenty antykryzysowe, które ochraniały kredytobiorców przed skutkami kryzysu i w pewien sposób odłożyły w czasie potencjalne problemy ze spłatą niektórych zobowiązań przez podmioty gospodarcze i klientów indywidualnych. Problemem mogą być spłaty kredytów zaciągniętych przed pandemią. Po ustaniu wprowadzonych ustawowo ,,wakacji kredytowych” i ograniczaniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: