Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konserwatyzm dla ryzyka mile widziany

BANK 2019/02

Kiedy w 1969 r. Robert Noyce po raz pierwszy prezentował prototyp mikroprocesora, skonstruowanego w Intelu przez zespół Teda Hoffa, entuzjastycznie wypowiedział pamiętne słowa: „to przedmiot, który zmieni świat, zrewolucjonizuje wasze domy, nie będziecie już nawet potrzebować pieniędzy; wszystko będzie odbywać się drogą elektroniczną.”

Gdy w tymże 1969 r. udało się stworzyć pierwsze połączenie sieciowe w ramach APAR-Net, jego twórcy już zdawali sobie sprawę, że internet będzie platformą do zawierania partnerstw i budowania wirtualnych społeczności, że będzie dawał fantastyczne możliwości. Rozwinął się chyba jednak ponad przewidywania jego twórców.

Regulacje definiują relacje

Szczególnie w ostatnich latach skokowy rozwój internetu i usług realizowanych w sieci, jak również pojawienie się nowych urządzeń telekomunikacyjnych wraz z perspektywami dalszego rozszerzania się obszarów życia społecznego w rzeczywistości wirtualnej sprawił, że zaistniała potrzeba zmiany dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1). Zmiana ta nastąpiła poprzez uchwalenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236 z 25 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: