Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2019

BANK 2019/02

W dniach 23–24 stycznia 2019 r. w Józefowie k. Warszawy odbył się Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli druga edycja dorocznej konferencji kierownictwa bankowości spółdzielczej. Uczestniczą w niej osoby pełniące funkcje członków zarządu banków zrzeszających, zarządy IPS, członkowie rad nadzorczych tych instytucji, członkowie rad zrzeszeń, jak również przedstawiciele obu bankowych izb gospodarczych: ZBP i KZBS.

Zdaniem izb gospodarczych są to najbardziej właściwe osoby do podejmowania kluczowych decyzji w bankowości spółdzielczej, ponieważ członkowie rad zostali wybrani przez same banki spółdzielcze, a członkowie zarządów przez rady nadzorcze banków zrzeszających i IPS. Ta grupa blisko 100 osób, włączając także przedstawicieli banków spółdzielczych działających samodzielnie, stanowi efektywne ciało do prowadzenia żywej dyskusji środowiskowej i wypracowywania pożądanych kierunków rozwoju tego sektora bankowości. W trakcie posiedzenia konwentu prezentowane są ważne analizy i raporty dotyczące stanu i warunków działania bankowości spółdzielczej, które są przygotowywane specjalnie na to spotkanie. W tym roku dotyczyły one perspektyw zmian modelu biznesowego banków spółdzielczych, efektywności działania banków spółdzielczych (także w porównaniu międzynarodowym) oraz wyzwań technologicznych dla tego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: