Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Liderzy podjęli wyzwanie

BANK 2020/11

Technologia, integracja i relacyjność – te trzy słowa wybrzmiały najsilniej podczas tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Każde z tych sformułowań adresuje obszar kluczowy dla funkcjonowania lokalnego sektora finansowego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach ekonomicznych, społecznych, regulacyjnych, a nade wszystko technologicznych. Właściwie odczytane wyznaczają kierunki transformacji lokalnej bankowości.

Fot. Natty/stock.adobe.com

Technologia, integracja i relacyjność – te trzy słowa wybrzmiały najsilniej podczas tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Każde z tych sformułowań adresuje obszar kluczowy dla funkcjonowania lokalnego sektora finansowego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach ekonomicznych, społecznych, regulacyjnych, a nade wszystko technologicznych. Właściwie odczytane wyznaczają kierunki transformacji lokalnej bankowości.

Potrzebę gruntownej zmiany paradygmatu coraz lepiej rozumieją sami spółdzielcy. Kilka lat temu samo użycie słów „integracja” bądź „konsolidacja” spotykało się z dezaprobatą ze strony niemałej części środowiska. Te czasy należą już do przeszłości, także z uwagi na zdalny charakter tegorocznych prac, podyktowany ekspansją koronawirusa. Nieprzypadkowo w cykl planowanych webinariów włączono parafowanie drugiego już listu intencyjnego pomiędzy reprezentantami zrzeszeń, dostawców usług IT oraz Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dedykowanego kontynuacji zapoczątkowanej kilkanaście miesięcy temu współpracy w obszarze technologicznym.

Szczególnego znaczenia, tak w wymiarze biznesowym, jak i symbolicznym, nabiera tu BS API. Jak mówił Błażej Mika, wiceprezes SGB-Banku, ten interfejs to więcej niż technologia, gdyż stanowi modelowy przykład współdziałania oraz wyznaczania priorytetów. Także Paweł Gula, szef Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Banku BPS, nie ma wątpliwości, iż to „nowy model współpracy, prowadzenia projektu, ustalania zasad i relacji pomiędzy stronami”. Finalnym beneficjentem owej synergii jest klient polskiej bankowości spółdzielczej, który obok klasycznej oferty depozytowo-kredytowej otrzymuje dostęp do szeregu usług publicznych, takich jak ePUAP, czy też nowoczesną bankowość mobilną. – Możemy spokojnie wychodzić do klientów z podniesionym czołem – konkludował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Powrót do korzeni a technologia

Choć cyfryzacja odmienia charakter lokalnego sektora finansowego, błędem byłoby traktować ją jako alternatywę dla bankowości relacyjnej. Warto tu przywołać stwierdzenie Zbigniewa Pomianka, wiceprezesa Asseco Poland, iż „potrzebny jest powrót do korzeni bankowości lokalnej w świecie technologii”. Tylko w ten sposób można uzyskać przewagę konkurencyjną nad bankami komercyjnymi, dysponującymi nieporównanie większymi zasobami. Według statystyk przytoczonych przez reprezentanta Asseco, nakłady przeciętnego banku lokalnego na IT kształtują się na poziomie 650 tys. zł rocznie, przy idących w setki milionów zł nakładach komercyjnej konkurencji.

Rzecz w tym, że technologia w bankowości to nie wszystko – o czym wspomniał Piotr Juda, dyrektor ds. audytu, zgodności i kontroli jakości w Fundacji Polska Bezgotówkowa, wskazując zagrożenia, jakie generuje przyspieszona digitalizacja bankowych gigantów. Przeniesienie większości funkcji do cyberprzestrzeni osłabia społeczne relacje z klientem, upodabniając je zarazem do czysto utylitarnych i pozbawionych jakiejkolwiek emocji czy pierwiastka lojalności stosunków pomiędzy konsumentem a operatorem telekomunikacyjnym. Taki układ może być korzystny w niektórych obszarach, jak płatności, ale w przypadku kredytów klienci wolą postawić na zaufanego partnera. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie pandemii, która, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: