Nowoczesny Bank Spółdzielczy | LOKALNOŚĆ | Społeczność? Tak, ale jaka?

BANK 2021/09

W środowisku banków spółdzielczych często mówi się o ich misji i zobowiązaniach wobec lokalnej społeczności. Zwykle przejawia się ona w utrzymywaniu rozbudowanej sieci placówek, ścisłej współpracy z miejscowym samorządem oraz w charytatywnym wspieraniu rozmaitych, lokalnych inicjatyw.

Fot. melita/stock.adobe.com

W środowisku banków spółdzielczych często mówi się o ich misji i zobowiązaniach wobec lokalnej społeczności. Zwykle przejawia się ona w utrzymywaniu rozbudowanej sieci placówek, ścisłej współpracy z miejscowym samorządem oraz w charytatywnym wspieraniu rozmaitych, lokalnych inicjatyw.

Grzegorz Flanz
WICEPREZES ZARZĄDU
NICOLAUS BANKU

Tego typu podejście nie dawało nam jednak spokoju – wszakże w tychże społecznościach jest mnóstwo klientów innych banków, jedynie niewielki odsetek mieszkańców to nasi udziałowcy, a nawet lokalny samorząd, gdy decyduje się na zakup produktów bankowych, to poprzedza go przetargiem i wybiera najtańszą ofertę. Gdzie więc są te relacje, gdzie ta lojalność, gdzie partnerstwo i win-win?

W ramach strategicznych rozważań w Nicolaus Banku postanowiliśmy ten aspekt poddać głębszej refleksji. Skorzystaliśmy z inspiracji, jakie dają nam inne lokalne firmy, inne spółdzielnie, a także lokalne banki z zagranicy. Cenną wskazówką były także doświadczenia Grupy Desjardins, czyli kanadyjskiej federacji spółdzielni pożyczkowych, odgrywającej w tym kraju znaczącą rolę na rynku finansowym.

Do jakich doszliśmy wniosków? Otóż, faktycznie chcemy budować, wspierać i rozwijać społeczność. Ale nie chodzi tu o społeczność lokalną, rozumianą jako zbiór osób i podmiotów z określonego terenu. Za wspieranie i rozwój lokalnej społeczności odpowiada przecież lokalny samorząd – nie chcemy odbierać mu tej właściwości. My natomiast chcemy budować, wspierać i rozwijać inną społeczność. Jaką? Umownie nazywamy ją społecznością Nicolaus.

Społeczność Nicolaus – co to takiego?

Społeczność Nicolaus to grupa naszych kluczowych interesariuszy – klientów, udziałowców i pracowników. To na nich chcemy skoncentrować nasze wysiłki, o ich satysfakcje chcemy dbać. Wszystkie nasze działania muszą być dedykowane przynajmniej jednej z tych kluczowych grup. Jeśli adresatami naszych działań są inni – minimalizujemy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: