Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie MDR nie rozwiązują wszystkich wątpliwości banków

BANK 2019/03

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy.

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy.

Katarzyna Pawlik
doradca Zarządu
Związku Banków Polskich
w Zespole Ekonomiczno-Regulacyjnym ZBP

 

 

 

 

Mariusz Zygierewicz
dr nauk ekonomicznych,
dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP.
Uczestnik prac Europejskiej Federacji Bankowej

Objaśnienia są obszernym dokumentem, liczącym ponad 100 stron. Stanowią one próbę wyjaśnienia niezbędnych pojęć i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego spełnienia obowiązków informacyjnych o schematach podatkowych. Jest to tym istotniejsze, że kwestia raportowania schematów podatkowych pojawiła się po raz pierwszy w polskich regulacjach. Wspominaliśmy już o tym obowiązku na łamach NBS kilka miesięcy temu przy okazji prac nad zmianami ustaw podatkowych pod koniec 2018 r.

Już pobieżna analiza objaśnień wskazuje, że nie zawierają one odpowiedzi na wszystkie pytania zgłaszane przez podmioty, które mogą być potencjalnie zobowiązane do raportowania schematów. Wyraźnie widać, że dokument został silniej przygotowany pod kątem stosowania obowiązków przez doradców podatkowych, a nie innych uczestników rynku. Dlatego też samo Ministerstwo Finansów nie wykluczyło możliwości uzupełnienia objaśnień w przyszłości. Sektor bankowy ze swej strony dostrzega też taką konieczność w odniesieniu do swojej działalności i roli, jaką nowe przepisy na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: