Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Polska wieś w przededniu wielkiej zmiany

BANK 2019/03

Sukcesywne wyludnianie się obszarów wiejskich, a w pewnym stopniu również i niewielkich miast to niechciana konsekwencja dysproporcji pomiędzy dynamicznym rozwojem największych aglomeracji a wolniejszym tempem wzrostu pozostałej części kraju. Ten niekorzystny, choć w pewnej mierze nieunikniony, proces ograniczyć może intensywna dezagraryzacja, czyli odchodzenie od dominacji rolnictwa na polskiej wsi połączone z dywersyfikacją źródeł utrzymania jej mieszkańców.

W ciągu nadchodzącej dekady stan ludności niektórych polskich gmin wiejskich może zmniejszyć się nawet o jedną czwartą – taki wniosek płynie z prognozy demograficznej, opublikowanej w roku 2016 przez Główny Urząd Statystyczny. Ucieczka Polaków ze wsi na tereny zurbanizowane trwa co do zasady od lat 40. ubiegłego stulecia, kiedy to odbudowa przemysłu ze zniszczeń wojennych i industrializacja terenów słabiej zurbanizowanych czy wręcz wiejskich skutkowała olbrzymią podażą na rynku pracy. „Jeszcze po II wojnie światowej w Polsce na wsi mieszkało 2/3 ludności kraju, masowe migracje do miast oraz przekształcenie się wielu dużych wsi w miasta spowodowały, że w 1966 r. miasta skupiały połowę ludności. Obecnie jest to już 60%” – czytamy w opublikowanej pod koniec ubiegłego roku, trzeciej edycji raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”. Publikacja ta stanowi efekt wieloletnich analiz, prowadzonych przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: